Na pomoč! Moji otroci niso več katoliki!

Dwight Longenecker Ko gostujem naokrog in vodim misijone ali predavam na kateri od konferenc, se na druženju po dogodku najpogosteje zapletem v pogovor z ženskami srednjih let, ki mi pravijo:…

Continue Reading Na pomoč! Moji otroci niso več katoliki!

Cerkev je večja od sveta

Za začetek moramo dojeti značilno naravo novega [pokrščanskega] vesolja; bilo je namreč večje od starega. Stvarjenje se je zgodilo pred Kristusom; tako je krščanstvo večje od stvarjenja. Vsebovalo je reči,…

Continue Reading Cerkev je večja od sveta

Ljubiti Marijo

Blagorodna gospa! Le mirno hodite k šmarnicam. Težav ne rešujemo tako, da se jim izmikamo. Vam pa je Marijino čaščenje res še vedno težava, in sicer tako večstranska, da Vašo…

Continue Reading Ljubiti Marijo

Cerkev ni narodna – je vesoljna

Svet pravoslavnih Cerkva in skupnosti, izhajajočih iz Lutrove revolucije, je poln ustanov, ki se imajo za narodne ali državne Cerkve. Gre za krščanske skupnosti, ki so tako zelo spojene z…

Continue Reading Cerkev ni narodna – je vesoljna

Cerkev je za vse ljudi!

Lambert Ehrlich, le kdo ga ne pozna. Vsak katoličan je že slišal zanj. Duhovnik, mučenec, doktor in profesor, etnolog, eden največjih Slovencev časa med obema vojnama. Kljub načelni hvali in…

Continue Reading Cerkev je za vse ljudi!

Izbrana poglavja spravaške teologije

Ivo Kerže Izbrana poglavja spravaške teologije V zadnjih tednih smo v našem osrednjem katoliškem časopisu lahko zasledili serijo prispevkov na temo, ki smo mislili, da je že za časom. V…

Continue Reading Izbrana poglavja spravaške teologije

O pasteh ekumenizma

Leta 1974 je vidni italijanski kardinal Giuseppe Siri v katoliški reviji Renovatio opozoril na napačno razumevanje ekumenskega gibanja, ki se je v katoliškem občestvu razširilo po 2. vatikanskem koncilu, čeprav…

Continue Reading O pasteh ekumenizma