Stanje TLM, april 2022

V petih mesecih od zadnjega opisa stanja Tradicionalne latinske svete maše (TLM) v Sloveniji in mnenju slovenske liturgične komisije v januarju, je ponovno primerno, da pregledamo stanje TLM v upanju in pogledu na prihodnost. Tokrat objava ne bo pesimistična, ampak zelo dobrohotna in navdihujoča.  

Cerkev Žalostne Matere Božje v Stični

Prva zelo spodbudna sprememba prihaja iz Opatije Stična. Tradicionalno sveto mašo enkrat na mesec tam daruje p. Nikolaj Aracki. Kot smo obljubili, smo spremljali in še spremljamo dogajanje v Stični povezano s TLM in smo zelo zadovoljni. Če sem bil lani jeseni do teh svetih maš zadržan, negodovanje je prišlo tudi s strani drugih vernikov, je sedaj mogoče zaznati in čutiti znatno spremembo tako pri odnosu do svete daritve, kot tudi pri obhajanju svete maše. P. Nikolaju se iz vsega srca zahvaljujem, ker zares spoštljivo in predano obhaja te svete maše, kljub malemu številu vernikov. Hkrati menim, da je na tem mestu primerno, da se javno opravičim p. Nikolaju, ker sem ga prehitro sodil in nisem verjel, da se bo sposoben naučiti in tako spoštljivo obhajati sveto mašno daritev po tem starodavnem rimskem obredu. Z veseljem lahko sporočim in potrdim, da so bile tihe svete maše že večkrat v tem letu primerno darovane, na belo nedeljo (24. 4. 2022) pa je bila darovana preprosta, a vseeno lepa, peta sveta maša. Čeprav je bilo potrebno nekaj časa, sem prepričan, da je prav in primerno, da verniki ponovno redno obiskujemo in darujemo te svete maše, ki nam jih omogočajo patri iz Stične. Zato povabljeni, da spremljate spletno stran sticna.eu (https://www.sticna.eu/sveta-masa-po-misalu-sv-janeza-xxiii/), kjer vsak mesec objavijo kdaj bo sveta maša, načeloma je za to predvidena vsaka tretja nedelja v mesecu, vendar se sveta maša včasih prestavi na četrto nedeljo, zato bodite pozorni v vabilu. 

Srečanje papeža Frančiška s predstavnikoma FSSP. (Fr. Paul-Joseph (left) and Fr. Vincent Ribeton (right) with Pope Francis – © Priestly Fraternity of Saint Peter)

Druga pomembna spodbudna novica se je zgodila februarja v Vatikanu. In sicer Sveti oče Frančišek, je izdal dekret, v katerem (de jure) poudarja pravico Duhovniške bratovščine Svetega Petra (FSSP) po uporabi rimskega misala in vseh bogoslužnih knjig, izdanih pred liturgično reformo, leta 1970. S tem dekretom izvzame duhovniško bratovščino FSSP iz omejitev, ki jih je predvidel motuproprij Traditionis Custodes. Na podlagi tega dokumenta, posledično (de facto) sledi, da tudi drugi redovi in inštituti papeškega reda, ki so s strani sv. Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI. prejeli to posebno nalogo po ohranjanju in negovanju starodavne oblike rimskega misala, obrednika in pontifikala, še naprej opravljajo to nalogo neomejeno, ne glede na to ali bodo prejeli tovrstne dekrete ali ne. Podobno nenapisano odobravanje je s strani papeža Frančiška, prejela tudi Duhovniška bratovščina svetega Pija X. (FSSPX), ki je kljub svojem neurejenem kanoničnem statusu, dobila posebno dovoljenje (de jure) za obhajanje zakramenta svete pokore in zakona, v Svetem letu 2016. S tem jim je bilo (de facto) priznano dovoljenje za obhajanje vseh zakramentov. Papež se je med drugim v zadnjih treh mesecih srečal tako s predstojnikom FSSPX kot predstavnikoma FSSP.

Dekret papeža Frančiška za Bratovščino Svetega Petra (https://fssp.com/decree/):Sveti oče Frančišek, podeljuje vsem članom družbe apostolskega življenja “Duhovniška bratovščina svetega Petra”, ki je bila ustanovljena 18. Julija 1988, in razglašena za “inštitut papeškega reda” s strani Svetega sedeža, dovoljenje za obhajaje mašne daritve, ostalih zakramentov in svetih obredov ter molitev Brevirja, po tipičnih izdajah liturgičnih knjig, natančneje Misala, Obrednika, Pontifikala in Brevirja, iz leta 1962.

To dovoljenje se nanaša zgolj na njihove cerkve in oratorije, izven njih pa, razen v primeru zasebnega maševanja, za njegovo izvrševanje potrebujejo dovoljenje krajevnega ordinarija.

Ne glede na zgoraj napisano Sveti oče želi, da se, kolikor je to mogoče, upoštevajo odredbe motu proprija Traditionis Custodes.

V Rimu, pri Sv. Petru, 11. februarja, na praznik Lurške Matere Božje, leta 2022, devetega mojega papeževanja.

Frančišek.


Na podlagi tega dekreta bomo stopil v stik z bratovščino sv. Petra oz. ostalimi podobnimi inštituti in se pogovorili o možnosti njihovega stalnega ali občasnega delovanja v Sloveniji, to pomeni, da bo moral vsaj en škof ordinarij sprejeti te duhovnike na eno od župnij oz. jim dati v upravo samostojno cerkev. Seveda se zavedamo, da bo mogoče to bolj zahteven zalogaj kot pridobiti duhovnike iz prej omenjene Bratovščine. Zavedam se, da je bila podobna prošnja za sprejem Inštituta Dobrega Pastirja (IBP) pred leti, ki so bila “bolj naklonjena” TLM, s strani Nadškofije Ljubljana zavrnjena. Je pa tudi res, da je mnogo župnij od takrat že izgubilo stalne dušne pastirje. Zavedam se tudi, da so mnogi škofje na podlagi Traditionis Custodes razumeli, da se tem bratovščinam in redovnim skupnostim  ne sme dovoliti obstoja njihovih postojank in župnij, kar seveda ne drži tako iz dejanskega stanja, kot tudi zgornjega dekreta. Trudili se bomo, da to predstavimo tudi našim vrhovnim pastirjem.

Tretja vzpodbudna novica je ta, da aktivno načrtujemo in pripravljamo vse potrebno za ustanovitev društva Ad Dominum, z namenom širjenja in promocije tradicionalne latinske svete maše in z njo povezanih pobožnosti, običajev, kulture in umetnosti, podobno kot so to pred leti storili naši prijatelji v Zagrebu, društvo Benedictus. Upamo, da bo takšna ureditev omogočila lažje delovanje in tudi omogočala aktivno sodelovanje večjega števila vernikov, ki nas krepi tradicionalna sveta maša in z njo povezane pobožnosti. Ko bo vse nared in pripravljeno, vas bomo povabili k včlanitvi v društvo, prav tako bomo veseli molitvene, strokovne in finančne podpore, ki bo pri zgornjih naporih še kako potrebna. Tako bo naša Stalna skupina svetega Jožefa pridobila državno pravno podlago za delovanje in se bomo tudi aktivno trudili včlaniti in vključiti pri delovanju v mednarodnem združenju TLM društev, FIUV (Foederatio Internationalis Una Voce).

Ponovno vabim vse, da v teh težkih časih, poglobimo naše molitve za sveto mati Cerkev. Prav tako pa ne pozabimo moliti za papeža Frančiška, slovenske škofe ter za vse slovenske duhovnike. Povežimo se v molitvi rožnega venca za njihovo svetost in ljubezen do Najsvetejšega Zakramenta. Bodimo zvesti sveti, katoliški in apostolski Cerkvi. Posebej vabljeni, da se nam s tem namenom pridružite vsak torek ob 17.00 v ljubljanski stolnici pri molitvi rožnega venca in Litanij Matere Božje, ter vsako sredo ob 19.10 na grobu nadškofa Antona Vovka na ljubljanskih Žalah, na molitveni pobožnosti posebej za beatifikacijo tega svetniškega škofa.

Matevž Hribernik