Mati žalostna je stala

Slovensko besedilo Mati žalostna je stala,zraven križa se jokala,ko na njem je visel Sin. V grenko žalost zatopljenaje nje duša prebodenaz mečem silnih bolečin. O, kaj žalosti prestatimorala je sveta…

Continue Reading Mati žalostna je stala