Zakaj škofje uporabljajo mitro? (1. Del)

Mitra je nekakšno zložljivo pokrivalo. Sestavljena je iz dveh podobnih delov, ki sta ojačana s podlogo in se dvigata v konico; ob straneh sta sešita skupaj, zgoraj pa sta združena s kosom materiala, ki se lahko zloži. Na hrbtu ji visita navzdol dva trakova (lamela), ki sta na koncih obrobljena z okrasnimi cofki.

Kdo sme uporabljati mitro? Kdo je upravičen do njene uporabe? 

Pravico nositi mitro imajo po zakonu le papež, kardinali in škofje. Drugi za njeno uporabo zahtevajo poseben papeški privilegij. Ta privilegij imajo na primer številni opati, dostojanstveniki številnih katedralnih kapitljev in nekateri prelati papeške kurije, vendar je ta pravica praviloma bolj ali manj omejena: ti prelati lahko na primer uporabljajo le preprosto mitro iz belega platna, če jim ni izrecno odobreno drugače.

Koliko različnih miter poznamo?

Mitra
pretiosa

Mitra
auriphrygiata  

Mitra
simplex

Uradni dokument Cæremoniale Romanum (Rimski ceremonial) razlikuje tri vrste miter: mitra pretiosa, auriphrygiata in simplex. Prvi dve se med seboj razlikujeta le po večji ali manjši bogati okrasitvi; mitra simplex ali preprosta mitra je mitra iz bele svile (pridržano kardinalom) ali belega platna, ki je popolnoma brez okrasja. podloga na zavihkih zadaj mora biti rdeče barve. Škof mora nositi mitro pretiosa ob dnevih, ko se v bogoslužju uporablja himna Te Deum, mitro auriphrygiata v adventnem in postnem času, ob postnih dneh in med spokornim časom, mitro simplex pa ob velikih petkih, pogrebih in pri blagoslovu sveč na Svečnico. Kadar se škofje udeležijo splošnega koncila ali so navzoči pri slovesnih papeževih dejanjih, nosijo navadno platneno mitro, medtem ko kardinali ob takih priložnostih nosijo preprosto mitro iz damaščanske svile. Tudi papeška tiara (Triregnum) je “mitra pretiosa” samo da kot taka pripada samo rimskemu škofu.

O mitri na splošno:

Mitra se od drugih škofovskih oblačil razlikuje po tem, da jo škof vedno odloži, ko moli; na primer pri mašnih oratorijih, oficiju, podelitvi svetih redov, mašnem kanonu itd. Razlog za to je treba iskati v apostolski zapovedi, da mora človek moliti z odkrito glavo (1 Kor 11,4). 

Izvor mitre:

Papeška mitra ali Triregnum je rimskega izvora: izvira iz neliturgičnega pokrivala, značilnega za papeža, “kamelaucuma”, iz katerega izvira tudi tiara. Kamelaucum so nosili že v začetku osmega stoletja, kot je razvidno iz življenjepisa papeža Konstantina I. (708-815) v “Liber Pontificalis”. Isto pokrivalo je omenjeno tudi v tako imenovani “Konstantinovi donaciji”. 

Deveti red navaja, da je bil camelaucum narejen iz materiala bele barve in oblikovan kot čelada. Na kovancih Sergija III (904-11) in Benedikta VII (974-83), na katerih je sveti Peter upodobljen s kamelaucumom, ima kapa obliko stožca, prvotne oblike mitre. Papež je camelaucum nosil predvsem med slovesnimi procesijami. 

Mitra se je razvila iz “kamelaucuma” na ta način: v desetem stoletju je papež začel nositi to pokrivalo ne le med procesijami v cerkev, ampak tudi med kasnejšim bogoslužjem. Ali je na to vplival spomin na svečeniški naglavni okras visokega duhovnika iz Stare zaveze, ni znano, verjetno ne – vsaj ni sledi o takšnem vplivu. Šele ko so mitro začeli splošno nositi škofje, so jo začeli imenovati posnemanje judovskega svečeniškega naglavnega okrasa. 

Povzeto po:  https://www.newadvent.org/cathen/10404a.htm, https://www.liturgicalartsjournal.com.