Škofov odposlanec, neposlušnost papežu in TLM

Stanje TLM v Sloveniji, november 2021

V naslednjih nekaj odstavkih bi rad predstavil stanje tradicionalne svete maše in z njo povezane skupnosti v Sloveniji v slabih štirih mesecih po objavi papeževega dokumenta glede obhajanja tradicionalne liturgije. Predstavil bom probleme, kako je do trenutnega stanja prišlo, možne rešitve in na koncu priporočila vernikom, dokler vrhovni pastir ljubljanske nadškofije ne posreduje.

Konec julija nas je papež Frančišek presenetil s svojim dokumentom Traditionis Custodes, katerega namen je regulacija obhajanja svete maše po usus antiquior. Dokument smo skrbno preučili, še pred tem smo nadškofa v pismu prosili, da bi nam omogočil redno tedensko obhajanje svete maše po misalu svetega Janeza XXIII. v Ljubljani, pri čemer je nadškof nanj odgovoril z redno mesečno sveto mašo v Stični, ki jo daruje p. Nikolaj Aracki OCist.

Veseli smo bili vsaj delnega posluha, v katerem smo razumeli dobrodušnost nadpastirja. Ni vsebovala vsega, kar smo prosili, a vsebovala je del tega, torej rednega duhovnika z dekretom za maševanje tradicionalne svete maše. Tu pa se naša zgodba šele začne. S p. Nikolajem smo se srečali, izmenjali nekatere poglede in zatrdil je, da sam obvlada darovanje svete maše po usus antiquior, kar nas je razveselilo in smo zato z veseljem vernike povabili na prvo mašo v Stično, 19. septembra.

Do te pa ni nikoli prišlo, saj je bila v zadnjem trenutku prestavljena na naslednji teden, torej 26. septembra; že ta zelo pozna menjava termina in posledično zbeganost vernikov, ni izkazovala resnosti mašnika in prave pastoralne skrbi za novo zaupano mu čredo, a smo vendar vernike uspeli vsaj v večini obvestiti glede sprememb.

Na žalost pa se je že ob prvem pristopu mašnika pred oltar pokazala izgubljenost in neznanje maševanja. Tako mašnik kot strežnik v določenih trenutkih nista vedela ne kje se postaviti, ne kaj moliti. To je bilo jasno vidno, ker so manjkale predvidene geste, ki jih predvideva misal. Med mašo je bilo še več napak in liturgičnih zlorab, celo obhajanje na roko. Nanje smo mašnika kasneje opozorili in ponudili, da mu pomagamo pri učenju maševanja. Nekateri člani naše skupine so skozi leta spoznavanja obreda osvojili rubrike rimskega misala, da bi lahko naučili tudi duhovnika, kar ne bi bilo prvič. P. Nikolaj te pomoči ni želel sprejeti in je zatrdil, da se bo sam poglobil in naučil.

Na sveto mašo v oktobru smo vernike, v dobri veri in zaupanju v mašnika, ponovno javno povabili preko naših socialnih omrežji. Toda liturgičnih napak in zlorab je bilo tedaj še več. Po izpostavitvi le-teh in ponovnem povabilu k skupnemu učenju maševanja, je to ponudbo ponovno zavrnil z argumentom, da »njega laiki že ne bodo učili maševati«. To je zelo močno in žalostno znamenje klerikalizma, ki je v direktnem nasprotju s smernicami pravkar pričete sinode. Prav tako pa ne dovoli, da bi mu ministrirali že izučeni ministranti, med katerimi so nekateri poglabljali svoje znanje tudi v tujini. Vernikov pa je bilo na tej drugi maši v Stični že opazno skoraj pol manj kot prvič.

Ad Dominum je in vedno bo namenjen promociji tradicionalnega bogoslužja. Vedno smo zagovarjali in izpostavljali lepoto obhajanja svete maše kot določa in uči katoliška Cerkev v rimskem misalu (starem in tudi novem), ki je liturgični zakon Cerkve. Zaradi tega smo sklenili, da v skrbi za duše vernikov obisk te svete maše odsvetujemo, dokler bo sveta maša v Stični obhajana površno, z liturgičnimi zlorabami in ignoranco rubrik. Snovalci AdDominum, Stalna skupina sv. Jožefa in sam osebno pa ne moremo zastavljati našega ugleda ter dobrega imena za duhovnika in sveto mašo, ki ni darovana kot to zahteva Cerkev.

Ne moremo pristajati na dejstvo, da se ne spoštuje in se posledično ignorira določilo papeža Frančiška, da lahko tradicionalno sveto mašo obhaja samo mašnik, ki zelo dobro obvlada tradicionalno liturgijo (Traditionis Custodes 3§4, Summorum Pontificum 5§4). Pater daje občutek, kot da se on enkrat na mesec pred verniki uči maševati TLM, kar je nesprejemljivo in neodgovorno. Verniki pričakujemo, da bo sveta maša obhajana brez zavestnih liturgičnih napak, do česar imamo tudi pravico (ZCP kann. 213, 214). Tudi to je eden od razlogov, zakaj prihajamo k TLM. Gotovo bi bil naš odnos drugačen, če bi pater vsaj izkazal željo po odpravi napak.

Škofov delegat za bogoslužje po misalu svetega Janeza XXIII. torej ne obvlada obhajanja svete maše po tem obredu, kot je to predvideno. Posledično pričakujemo od nadškofa Stanislava, da določi drugega duhovnika, ki le-to obvlada. Vemo, da so v ljubljanski nadškofiji nekateri duhovniki sposobni toliko ponižnosti do Rimskega misala, da se bodo obhajanja po tem obredu pripravljeni naučiti pred prvim javnim maševanjem. Najmanj, česar smo naš Gospod Jezus Kristus in verniki vredni, je duhovnik, ki bo obhajal sveto mašo po Rimskem misalu v tipični izdaji iz leta 1962 v vsej njegovi celovitosti in ne »na pol ali tričetrt«. Nikomur ne koristi klerikalizem in izrečene površne sodbe v obliki da »lahko ministrirajo samo tisti, ki so postavljeni v službo lektorja ali akolita« ter »laiki ne morete duhovnika učiti obhajanja svete maše, ker ne razumete duhovnosti obreda«. Žalostno je, da je bila skupnost vernikov zbranih okoli TLM v Sloveniji, ki se je gradila skoraj 10 let, v manj kot dveh mesecih uničena zaradi malomarnosti in nezainteresiranosti mašnika. Vernikom so tako kršene osnovne pravice do zakramentov, kot jih določa Cerkev, ter tudi pravica do nam lastne duhovnosti.

Dokler se situacije z mašnikom oz. škofovim delegatom ne razreši, vernikom svetujemo, da obiskujejo tradicionalne svete maše v tujini. Nekatere povezave z napotki najdete na naši spletni strani. Kolikor nam je znano, veliko vernikov vsak teden poišče primerno TLM, ko ni svete maše v Stični oz. prej v Ljubljani. Tako kličemo na duhovno zrelost vsakega vernika, da poišče primerno cerkev, kjer se bogočastno daruje tradicionalna sveta maša. Če želite se lahko obrnete tudi na naš e-mail, kjer vam bomo svetovali kako in kaj: info@addominum.si.  

Prosim vse, da v teh težkih časih, poglobimo naše molitve za sveto mati Cerkev. Prav tako pa ne pozabimo moliti za papeža Frančiška, nadškofa Stanislava ter ostale slovenske škofe ter za vse slovenske duhovnike. Povežimo se v molitvi rožnega venca za njihovo svetost in ljubezen do Najsvetejšega Zakramenta. Bodimo zvesti sveti, katoliški in apostolski Cerkvi.

Matevž Hribernik
Predstavnik Stalne skupine svetega Jožefa