Pridiga, 1. postna nedelja

Glejte, da Božje milosti ne prejemate zaman!

Kakšno milost smo prejeli od Boga? To milost bi lahko imenovali Božje prijateljstvo. Po Jezusovem križu in vstajenju nam je bilo odpuščeno in so nam bili grehi izbrisani, ter smo postali Božji prijatelji. Sveto pismo je imenovano po tej milosti – nova in stara zaveza. Zaveza pomeni Božje prijateljstvo.

To je milost, ki jo je potrebno najbolj ceniti! Vsi božji možje in božje žene so to milost cenili bolj kot svoje življenje, svoje zdravje, svoje imetje, svoje ugodje, svoj sloves.

Potrebno pa je tukaj nekaj opozorit – ta milost, Božje prijateljstvo se pridobi, ne pa izbere. V evangelijih nikoli človek ne imenuje Jezusa ali Boga prijatelj, velikokrat pa Jezus imenuje nekatere ljudi prijatelje:

  •         Janez Krstnik sebe imenuje »ženinov prijatelj«
  •        V nekaterih prilikah kot npr. o najemnikih (»Prijatelj ne delam ti krivice« – Mt 20,13), o gostiji (»prijatelj pomakni se višje« – Lk 14,10) in o svatbi (»prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?« – Mt 22,12)
  •    Lazar je imenovan prijatelj (»Naš prijatelj Lazar spi« – Jn 11,11)
  •   Apostoli so imenovani prijatelji – »Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal os svojega Očeta« (Jn 15,15)
  •   Še Juda Iškarjota, ki ga je izdal imenuje prijatelj – (»Prijatelj, čemu prihajaš?« – Mt 26,50)
  •   Tudi Jakobovo pismo pravi: Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost, in imenovan je bil »Božji prijatelj«. (Jak 2,23)

Sveto pismo nas torej poučuje, da se Božje prijateljstvo pridobi, ne pa izbere – kakor, da bi Jezusa izbral za svojega prijatelja. Božji prijatelj postanem.

Ta postni čas v katerega smo vstopili začnimo s to mislijo – koliko cenim Božje prijateljstvo? Kako velika sreča je biti Božji prijatelj! Mislimo, da je to dragocenost, ki presega vse.

Apostola Pavel nam torej pravi: Glejte, da Božje milosti ne prejemamo zaman. Poglejmo primer Juda Iškarjot. Jezus ga je imenoval prijatelj, sam pa je živel sovražno Bogu. On je prejel milost Božjega prijateljstva zaman, ker ga je premagala skušnjava. Apostol Jakob pravi: »Ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik.« (Jak 4,4) Torej prejemamo Božjo milost zaman, če so prijatelji sveta. Sveti krst, sveta birma in drugi zakramenti nam ne koristijo, če v sebi gojimo prijateljstvo s svetom.

Kaj pa je prijateljstvo s svetom? To so tri Jezusove skušnjave, ki zajemajo vse skušnjave tega sveta: Kamni naj postanejo kruh – utešiti svojo dušo z uživanjem; vsa kraljestva sveta – utešiti svojo dušo z imetjem; skočiti iz roba templja – utešiti svojo dušo s slavo pred ljudmi.