Obred posvetitve družin presv. Srcu Jezusovemu

PRIPRAVA

Posvetitev
hoče doseči cilj, da Kristus zavlada v naših družinah s svojimi
božjimi zapovedmi in zveličavnimi nauki. Družina si v ta namen
omisli kip ali podobo presv. Srca Jezusovega. Oče mora trdno
skleniti, da to ne bo muha enodnevnica, da želi družino voditi v
skladu s to posvetitvijo. V dnevno družinsko molitev se doda
molitev, ki bo izpričevala to posvetitev. Primerna je npr.
Posvetitev Kristusu Kralju. Datum posvetitve se zabeleži na hrbet
slike ali podnožje kipa, da se bo ob vsaki obletnici posvetitev v
družinskem krogu obnovilo.

Za
posvetilni dan se lahko izbere poseben dan. To je lahko praznik Srca
Jezusovega, prvi petek, novo leto, godovni dan katerega izmed članov
družine ali kako drugo priložnost. Kolikor je mogoče, naj se
uredi, da ta dan vsi prejmejo svete zakramente spovedi in obhajila.

Podobo
se okrasi z rožami in svečami. Kolikor ni mogoče, da družina za
posvetitev uredi prisotnost duhovnika, jo vodi hišni gospodar.

OBRED
POSVETITVE

Najslovesnejše
se posvetitev izvrši tako: Duhovnik v talarju, roketu in z belo
štolo blagoslovi kip ali podobo Srca Jezusovega in jo pokropi.
Nadalje se zmoli Očenaš, Zdrava Marija
in Vera, da družina pokaže, da je polna vere v
Jezusa.

Duhovnik
na kratko spregovori družini nekaj spodbudnih besed ali prebere po
predlogi.

Sledi
posvetilna molitev.

O
presveto Srce Jezusovo, ti si blaženi Marjeti Mariji razodelo svojo
željo, da hočeš vladati v krščanskih družinah. Glej, po tvoji
volji smo danes tukaj, da očitno spoznamo tvoje neomejeno gospodstvo
nad našo družino. Živeti hočemo odslej tvoje življenje; hočemo,
da cveto v naši družini tiste čednosti, ki si jim mir obljubil že
tukaj na zemlji; duha tega sveta, ki si nad njim izrekel prekletstvo,
hočemo daleč proč od sebe pregnati. Ti vladaj v naši pameti s
preprostostjo vere, v našem srcu z ljubeznijo, v kateri naj gori za
tebe brez pridržka in katere plamen hočemo živ ohraniti s pogostim
prejemanjem svetega obhajila. Ponižaj se, o božje Srce do nas in
vodi nas, kolikorkrat se zberemo; blagoslovi naša duhovna in časna
podjetja; raztresi naše skrbi; posveti naše radosti in lajšaj naše
trpljenje. Ako bi padel eden ali drugi izmed nas v toliko nesrečo,
da bi tebe razžalil, tedaj pa ga spomni na to, da si ti o božje
Srce, do skesanega grešnika polno dobrote in usmiljenja. In ko udari
ura ločitve in smrt prinese žalost v našo družino, se hočemo
vsi, kakor umirajoči tako ostali, tvojim večnim sklepom podvreči.
Tolažiti se hočemo z mislijo, da pride dan, ko bo vsa naša
družina, združena v nebesih, mogla vekomaj hvaliti tvoje
veličastvo, tvoje dobrote.

Brezmadežno
Srce Marijino in prečastitljivi očak, sv. Jožef, naj ti darujeta
to posvetitev in naj nas na njo spominjata vse dni našega življenja.

Živi
Srce Jezusa, našega Kralja in našega Očeta! (Amen.)

Na
to posvetitev je vezan popoln odpustek ob prejetju zakramentov
prvikrat
in na dan ponovitve vsako leto. Pij X., 19. 5. 1908.

Nato
se postavi oziroma obesi kip ali podobo presvetega Srca na določeno
častno mesto in se molijo
Litanije v čast presv. Srcu
Jezusovemu
in
Posvetitev Kristusu Kralju (Dobri
Jezus,…).

Temu sledi Molitev po posvetitvi:

Hvala
in slava božjemu Srcu, čigar usmiljenje se nam je razodelo v toliki
meri. Izmed tisočih je presveto Srce izvolilo nas, da sprejmemo
dediščino njegove ljubezni. Naše stanovanje je postalo kraj sprave
za nehvaležnost toliko ljudi. O božje Srce Jezusovo, nismo zaslužni
sreče, da te smemo pozdravljati kot gospoda in varuha družine. Z
največjim spoštovanjem te molimo in zahvaljujemo, da bivaš v naši
sredi in sočutiš z nami vse bridkosti in težave, vse radosti in
zoprnosti. Nismo vredni, da si prišel k nam. Vendar ostani pri nas,
o Gospod in stori, da bomo vsi goreči častilci tvojega božjega
Srca. Tebi se izročimo s popolnim zaupanjem, o božji Zveličar in
te prosimo: blagoslovi vsa naša dela in vse naše zadeve. Naj ti bo
ta hiša tako mila in draga kot ti je bila hiša v Betaniji, v katero
si tako rad zahajal. Priporočimo ti vse naše zadeve in te prosimo
tolažbe in moči v trpljenju in skušnjavah. Prav posebno še ti
priporočamo one duše, ki so se že ločile iz naše sredine. Ostani
pri nas, o Gospod, in bodi naša pomoč v viharjih življenja. Odvrni
od nas noč nevere in prepira. Daj, da ti služimo z delavnim, čistim
in ljubeznipolnim življenjem.

Hvaljeno,
ljubljeno, moljeno in slavljeno bodi v tej hiši sedaj in vsaki čas!
Amen.

Presveto
Srce Jezusovo, usmili se nas! (trikrat)

Brezmadežno
Srce Marijino, prosi za nas!

Sveti
Jožef, prosi za nas!

Blažena
Marjeta Marija, prosi za nas!

Spomnimo
se tudi drugih rajnih ter molimo zanje
Očenaš in
Zdrava Marija.

Slovesnost se lahko zaključi s kako pesmijo v čast Srcu Jezusovemu.

Knjižica v pomoč: Posvetitev družin