Zadoščevanje Evharističnemu Jezusu

Moj
Bog! Verujem v te, častim te, upam v te in ljubim te! Prosim te
odpuščanja za vse tiste, ki vate ne verujejo, te ne častijo, vate
ne upajo in te ne ljubijo. Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh,
ljubim te nadvse in ti darujem Predragoceno Telo, Kri, Dušo in
Božanstvo Jezusa Kristusa, ki je navzoč v vseh tabernakljih na
zemlji, v zadoščenje za vse žalitve, skrunitve in brezbrižnosti,
s katerimi žalijo njega samega. Po neskončnih zaslugah njegovega
presvetega Srca in Marijinega brezmadežnega Srca te prosim za
spreobrnjenje ubogih grešnikov. Amen. (Molitev angela, ki se je
prikazal v Fatimi)
Sveta
hostija, darovana za rešenje grešnikov – usmili se nas.


Sveta
hostija, ki jo prezirajo mlačni kristjani,


Sveta
hostija, znamenje, ki se mu nasprotuje,


Sveta
hostija, ki jo zmerjajo preklinjevalci,


Sveta
hostija, angelski kruh, dan živalim,


Sveta
hostija, v blato vržena in pohojena,


Sveta
hostija, ki jo onečaščajo nezvesti duhovniki,


Sveta
hostija, pozabljena in zapuščena po tvojih cerkvah,
Za
hud prezir do tega čudovitega zakramenta – ti darujemo svojo
zadostitev.


Za
tvoje skrajno ponižanje v tvojem čudovitem zakramentu,


Za
vsa nevredna obhajila,


Za
vse nespoštljivosti nevrednih kristjanov,


Za
oskrunjenje tvojih svetišč,


Za
onečaščene in nasilno odvzete ciborije,


Za
neprestane kletve s strani napuhnjenih,


Za
trdovratnost in izdajstvo krivovercev,


Za
vse nedostojne pogovore po tvojih svetiščih,
Povečaj
v vseh kristjanih dolžno spoštovanje do te čudovite skrivnosti –
prosimo te, usliši nas.


Razodeni
zakrament svoje ljubezni krivovercem,


Podeli
nam milost, da zadostimo za njihov prezir z našo gorečo ljubeznijo,


Usliši
milostno to našo ponižno zadostitev,
Hostija
čista, hostija sveta, hostija brezmadežna, usliši nas.
Molimo.
Gospod Jezus Kristus, ki nas razveseljuješ tako, da ostajaš z nami
v svojem čudovitem zakramentu vse dni do konca sveta, da bi dal čast
svojemu večnemu Očetu skozi spomin svojega trpljenja in zato, da
nam daješ kruh večnega življenja. Daj nam, prosimo, milost, da
bomo objokovali z žalostnim srcem vse žalitve, ki jih trpiš v tej
prečudoviti skrivnosti, kakor tudi številna svetoskrunstva, ki jih
vršijo krivični, krivoverci in slabi katoliki. Razvnemi nas z
ognjevito gorečnostjo, da bi zadostili vsem žalitvam, katerim si se
v svoji neizmerni dobroti raje podvrgel, kot pa da bi nam odtegnil
svojo navzočnost po naših oltarjih, ti, ki živiš in kraljuješ z
Bogom Očetom, v edinosti Svetega Duha na vse veke vekov. Amen. 
Vir: Athansius Schneider, Corpus Christi: Sveto obhajilo in prenova Cerkve. 2015; str. 69 – 71.