Velikonočno voščilo

Christus resurrexit, alleluja. Vere resurrexit, alleluja!

Dragi bralci našega bloga!

Želimo vam blagoslovljene velikonočno praznike. Naj Vstali Kristus razsvetli temine naših src, da bomo mogli živeti v svobodi božjih otrok. Bog vas obilno blagoslovi!

Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.
Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.
Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtič in povôje.
Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.
Amen. Aleluja!