Božje usmiljenje

Sveti
Janez Pavel II. je po pobudi potrjenega razodetja sv. Faustine Kowalske razglasil
belo nedeljo za nedeljo Božjega usmiljenja. Božje usmiljenje – Božja lastnost,
ki je verjetno med današnjimi duhovniki in verniki največkrat omenjena.

Sveti
Avguštin pa tudi drugi cerkveni očetje trdijo, da je Božje usmiljenje najvišja Božja
lastnost. Vsako Božjo lastnost pa je potrebno pravilno razumeti. Da bi človek
Boga spoznal in spoznaval se je razodeval po očakih in prerokih, dokončno pa se
je v najvišji meri razodel v Jezusu Kristusu svojem Sinu, ki je odsev Očetove slave.
Naša vera torej ne temelji na naših domnevah, ampak na objektivnem razodetju,
ki je zapisano v Svetem pismu in Cerkveni tradiciji. Zato premislimo o Božjem usmiljenju
na podlagi objektivnega razodetja.

Bog je
eden in nespremenljiv. Bil je enako usmiljen pred Kristusom in po Kristusu in enako
bo na veke. Če je temu tako poglejmo nekaj primerov Božjega usmiljenja v Svetem
pismu tako stare kakor nove zaveze:

Kajn.
Kako je bil Bog neskončno usmiljen do Kajna? Najprej ga Bog opomni na njegovo
strast – obljublja mu blagoslov, če se poboljša in kazen če ostane trdovraten,
ter mu prigovarja naj premaga samega sebe. Ko je bil umor izvršen, ga ne zavrže
takoj, marveč skuša ganiti njegovo srce tako, da ga opozori, da je bil umorjen
njegov brat! Bog ga hoče pripeljati k spoznanju s vprašanjem kje je njegov
brat. In ko nič ne pomaga, ga kaznuje, pa najprej s časno kaznijo, ki naj bi ga
nagnila h kesanju; celo življenje mu varuje s posebnim znamenjem. (1 Mz 4,1-16)

V
Noetovem času – razen njegove družine so bili vse ljudje popačeni in hudobni.
Vendar jih Bog ni takoj kaznoval kakor so zaslužili, ampak je odločil še 120
let časa za pokoro in poboljšanje. In tudi potem potop ni kar nagloma
prihrumel, marveč je postopoma prihajala grozovita kazen. Ko je začela voda
naraščati, so lahko mnogi spoznali resničnost Noetovih besed in se skesali ter
bili rešeni večne kazni, četudi ne časne. (1 Mz 6-7)

Kako
dolgo in milo je Bog prizanašal trdovratnemu Faraonu? Čudež s palico in kačo je
bilo brez škode. Ko bi se takrat spreobrnil, bi ne trpel nobene izgube. Ker pa
je ostal trdovraten so prišle še druge kazni, ampak spet postopoma, najprej
manjše potem pa vse hujše. Prav tako niso prišle kazni kar iz dneva v dan,
ampak je bilo med njimi več dni ali celo tednov. In šele ko zadnja in najhujša
nadloga – smrt vseh prvorojencev – ni nič pomagala, je bila vse egipčanska
vojska skupaj s Faraonom pokončana v morju, tako da ni ostal niti eden. (1 Mz
7-13)

Dva
velika greha je storil David, vendar je kljub temu živel brez skrbi in brez
kesanja. Gospod zato k njemu usmiljeno pošlje svojega preroka Natana, da bi mu
očital njegov greh ter ga opomnil naj se spokori. (2 Sam 11-12;24)

Kako
prizanesljivo je ravnal Jezus z Judom Iškarjotom. Pri zadnji večerji ga opozori
na njegovo zlobnost, vendar tako, da ga drugim apostolom ne izda, le z milim
glasom in žalostnim obrazom ga hoče omehčati. Celo sv. Rešnje Telo mu podeli,
kakor drugim. In še v trenutku, ko ga že izdaja sovražnikom s poljubom, ga hoče
še pridobiti, ker ga še tako krotko imenuje z besedo »prijatelj«. (Jn 13,21-30;
Lk 22,48)

Sv.
Makarij je veliko razmišljal o Božjem usmiljenju in prav lepo opiše z naslednjo
prispodobo to največjo Božjo lastnost: »Majhno dete je šibko in samo ne more
skoraj nič storiti. Na slabih nožicah ne more niti samo stati, niti iti k
materi; le zvija se in joka, da bi z jokom poiskalo mater. Ta slabost dobro
mater boli, veseli jo pa, da dete tako močno želi priti k njej, da jo išče z
jokom in vpitjem, ker je samo ne more poiskati. Zato gre ona sama k otroku in
mu da hrane, kajti njena ljubezen do deteta je prevelika. Tako dela usmiljeni
Bog z grešno dušo, katera po njem hrepeni in bi se reda k njemu vrnila.
Neskončna ljubezen sili Boga, da gre on sam k grešniku, ona ljubezen, ki govori
in kliče: »Kliči me in uslišal te bom« (Jer 33,3); »Mar pozabi žena
svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one
pozabile, jaz te ne pozabim.«
(Iz 49,5)

Sveta
Marjeta Kortonska (roj. 1247 v Kortoni in umrla 1297 kot tretjerednica reda
svetega Frančiška) je bila stara osem let, ko je izgubila svojo mater, kar je
bilo za njo velika nesreča, kajti z materjo je umrla tudi nedolžnost njenega
srca. Ker je bila lepe postave in žive narave se je kot mlada pogreznila v
globoko pregreho ter se popolnoma predala strasti. Seznanila se je z mladeničem
plemenitega rodu ter z njim pobegnila v bližnje mesto, ne da bi marala za
svarilni glas svoje vesti, niti za lepo besedo svojega očeta. Celih devet let
je živela v mestu s svojim ljubimcem v ostudnem grehu. Vendar Bog te osebe ni pustil
izpred svojih oči, ampak jo rešil je iz grešnega prepada po posebnem dogodku.
Njen ljubimec je šel nekoč po opravkih od doma. Na poti so ga napadli roparji,
ki so ga umorili. Imel je pri sebi zvestega psa. Dva dni je ostala zvesta žival
pri mrtvem gospodarju, kar pride na Marjetino veliko začudenje tretji dan
domov. Pes je okoli nje skakal in cvilil, ter jo vlekel za obleko, češ naj gre
z njim. Vsa prestrašena gre za psom, kateri jo pelje v gozd naravnost k mrtvemu
in nagnitemu truplu. Kakor okamenela stoji pred mrtvim ljubimcem s katerim je
toliko let služila tako velikemu grehu. »Nesrečnež, kje je zdaj tvoja duša!«
zakriči na ves glas, ko ji stopi pred oči ostudno preteklo življenje. Smrt,
sodba, pekel ji napolni dušo s tolikim strahom, da se ji po licih izlijejo
solze bridkega kesanja. V srcu je v tistem trenutku storila trden sklep takoj
delati pokoro. Odhitela je domov in ponižno prosila očeta odpuščanja, še bolj
srčno pa svojega nebeškega Očeta za milost in usmiljenje. Noč in dan je potem
obžalovala svoje grešno življenje ter se ostro pokorila do smrti. Imela je tudi
mistična razodetja. V enem izmed teh je zapisala Jezusove besede: »Naredil
te bom za ogledalo grešnikov. Na tebi bodo najbolj zakrknjeni spoznali, kako
rad sem usmiljen do njih, da bi jih rešil. Ti si lestev za grešnike, da bodo
prišli k meni po tvojem zgledu. Moja hči, postavil sem te kot luč sredi teme,
kot novo zvezdo, ki jo dajem svetu, da bo prinesla slepim luč, da bo tiste, ki
so zašli, spet pripeljala nazaj in vzdignila tiste, ki so klonili pod bremenom
svojih grehov. Ti si pot obupanih, glas usmiljenosti … Ti mi boš mreža, s
katero bom lovil ribe, ki plavajo v valovih sveta. Storil bom, kar ti obetam,
ne le zaradi tebe, ampak zaradi svojega ljudstva, da ga po tebi privedem k
sebi.«

Ob teh
zgledih premišljujmo o najvišji Božji lastnosti – Božjem usmiljenju, ki želi ne želi smrti grešnikov, ampak da se spreobrnejo in živijo. (prim. Ezk 18,23)