NAPOLEON BONAPARTE O KRISTUSU

Napoleon Bonaparte je bil
mož, ki je v svojem življenju zaznamoval svet kot odličen vojskovodja, ki gaje
francoska revolucija navdihovala do te mere, da ga po prepričanju danes
zgodovinarji večinoma umeščajo nekje med agnostike in ateiste. V svojem pohodu
po Evropi si je poskušal podrediti vse, vključno s Cerkvijo. Vendar sta ga
dokončen poraz in osama na otoku sv. Helene spremenila. 

To je izsek pogovora z
njegovim prijateljem Henri-Gatien Bertrandom. 

“Poznam ljudi in povem ti,
Jezus ni navaden človek. Ukazuje nam, naj verujemo, in ne daje nam nobenih drugih
razlogov razen njegove strašne besede: »Jaz sem Bog«.

 
Filozofi poskušajo
razrešiti skrivnosti vesolja s praznimi disertacijami, oni so norci, so kot
dojenčki, ki jočejo, da bi zamenjali luno. Kristus se nikoli ne obotavlja,
govori z avtoriteto, njegova religija je skrivnost, ki pa obstaja s svojo
močjo. Išče in zahteva ljubezen od ljudi, nekaj kar je na svetu najtežje pridobiti.
Aleksander, Cezar, Hannibal so osvojili svet, vendar niso imeli prijateljev.
Jaz sam sem danes verjetno edini človek, ki ljubi Aleksandra, Cezarja in
Hanibala. Aleksander, Cezar, Karel Veliki in jaz smo ustanovili imperije. Toda
na čem počivajo naši temelji; na strašni sili. Jezus Kristus je svoj imperij utemeljil
na ljubezni; in ob tej uri bi milijone ljudi umrlo zanj. Tudi jaz sem
navdihoval mnoge, ki bi umrli zame, vendar je bila potrebna moja prisotnost.
Sedaj, ko sem na sv. Heleni, kje so moji prijatelji?
Pozabljen sem, kmalu se
bom vrnil v zemljo in postal hrana za črve. Kakšno brezno obstaja med mojo bedo
in večnim Kristusovim kraljestvom. To je ozanjevano, ljubljeno, oboževano in se
razprostira po vsej zemlji. Je to smrt? Povem ti, Kristusova smrt je smrt Boga.
Povem ti Jezus Kristus je Bog.”