Obrnitev h Gospodu

Na praznik Kristusa Kralja, 24. novembra letos, je škof
v  mestu Maasin na Filipinih, Precioso D.
Cantillas, izdal pismo klerikom, redovnikom in vsem vernikom škofije Maasin.
Pismo ima naslov Obrnitev h Gospodu (»Ad Orientem, ad Deum«). Spodaj objavljamo
prevod pisma.

Drago Božje ljudstvo,

ko praznujemo slovesnost Kristusa Kralja v tem letu, 24.
novembra 2019, se kot Njegovo ljudstvo, škofija Maasin, ponovno bolj goreče in
pobožno zaobljubimo Bogu, ki je poslal Jezusa, svojega Edinorojenega Sina,
našega Kralja in Odrešenika. Eden od konkretnih načinov s katerim izražamo našo
obrnitev k Bogu je v obhajanju svete liturgije.

Spomnimo se na zelo pomembno razumevanje liturgije, kot
razlaga kardinal Sarah, prefekt kongregacije za sveto bogoslužje in disciplino
zakramentov: »Bog, ne človek je središče katoliške liturgije. Njega prihajamo
častiti. Pri liturgiji ne gre za tebe ali mene; liturgija ni kraj kjer častimo
našo lastno identiteto, dosežke, napredovanja, povišanja, lastno kulturo ali
lokalne verske navade. Liturgija je prvotno in najprej namenjena Bogu in temu
kar je On storil za nas. V svoji sveti Previdnosti je vsemogočni Bog ustanovil
Cerkev in postavil sveto bogoslužje s čimer mu moramo darovati pravo bogoslužje
v skladu z novo zavezo, ustanovljeno od Kristusa.« Kardinal nas je, ob
sklicevanju na »avtentično implementacijo« dokumenta o liturgiji drugega
vatikanskega koncila »vse duhovnike povabil, da mašujejo ad orientem, …
in da je zelo pomembno, da se vrnemo kakor hitro je mogoče k skupni
usmerjenosti, duhovnikov in vernikov v isto smer – proti vzhodu ali vsaj proti
apsidi – h Gospodu, ki prihaja, v tistih liturgičnih delih, kjer naslavljamo
Boga
. Ta praksa je dovoljena po trenutni liturgični zakonodaji. Popolnoma
legitimna je v novem obredu. Resnično, mislim, da je to zelo pomemben korak s
katerim zagotovimo, da je pri naših obredih Gospod zares v središču.«


Resnično, mi, v naši škofiji moramo storiti, da bo Bog
resnično središče našega življenja. Pred kratkim smo praznovali zlato obletnico
naše škofije in obnovili našo predanost, da postanemo resnični Gospodovi
učenci. Nenehno moramo naše stremljenje usmerjati k Jezusu, kateremu sledimo,
tudi v obhajanju svete liturgije.

Zatorej se bo z začetkom novega liturgičnega leta, na prvo
adventno nedeljo, 1. decembra 2019, v škofiji Maasin začela obhajati maša »ad
orientem«. Mašnik in verniki bodo v tistih delih, ko se naslavlja Boga, skupaj
gledali oz. bili obrnjeni v isto smer proti Gospodu, ki ga predstavljata oltar
in križ. Enako bodo laični služabniki, ki so zakonito postavljeni od škofa po
župniku, da vodijo nedeljsko bogoslužje božje besede in obhajila storili prav
tako.

Škofijska liturgična komisija bo storila vse kar je potrebno,
da bodo duhovniki, laični liturgični služabniki za bogoslužje božje besede v kapelah
in verniki na splošno obveščeni, kako praktično izvesti ta način maševanja,
kakšen njegov pomen in duhovnost.

Upamo, da bo uvedba tovrstnega načina češčenja Boga v
liturgiji pripomogla, da postanemo »vredni častilci zedinjeni v enem samem
dejanju češčenja.« Kleriki (škofje, duhovniki in diakoni) in laiški »voditelji
molitev« bodo vodili vernike h Gospodu in ne bodo sami center češčenja. »Mi
škofje imamo veliko odgovornost in nekoč bomo dajali odgovor Gospodu o našem
vodenju. Mi nismo lastniki ničesar! Kakor uči sveti Pavel, smo »služabniki
Kristusovi in varuhi Božjih skrivnosti«… odgovorni smo, da zagotovimo, da so
svete resničnosti liturgije v naših škofijah spoštovane in da naši duhovniki in
diakoni ne le izpolnjujejo liturgična pravila, ampak poznajo duha in moč
liturgije iz »katere rastejo.« (kardinal Sarah)

Skupaj z Marijo našo Mahal nga Patrona, Vnebovzeto, se
moremo vedno obrniti h Gospodu v nebesa, ko obhajamo skrivnosti naše vere tukaj
na zemlji.

Naj bo Bog slavljen, zdaj in vedno!

+ PRECIOSO D. CANTILLAS, SDB, DD, Maasin-ski škof.