TLM Ljubljana 8. 9. 2019

Blaženi kardinal Stepinac nas uči: “Če je kje raj na zemlji, ga duhovnik in vernik najdeta pri žrtvi svete maše.”

Kropljenje ljudstva

Pristopne molitve – mašnik moli Confiteor

Petje svetega evangelija

Canon Missae

Pogled iz kora