Pijanost je prostovoljna norost

Alkoholizem
je razčlovečenje. Žižek (1987) citira duhovnika Jurija Trunka, ki
je pijanost takole opredelil: »Pijanost je prostovoljna norost
… Pri vseh drugih pregrehah (pohlep po bogastvu, prešuštvovanje
itn.) namreč kljub še tako močni obsedenosti člo
vek
ohrani neki minimum prisebnosti, ‘ve, kaj dela’, medtem ko edino
pijančevanje človeka ‘oropa najžlahtnejšega in najdragocenejšega
zaklada, katerega ima, namreč njegovega razuma’. Ta izjemni,
paradoksni položaj pijanosti med pregrehami pomeni, da pijanost ni
le ‘najhujša’ med pregrehami, marveč je dobesedno
pregreha vseh
pregreh’ …«

Takšno je bilo nekdaj stališče Cerkve o pijančevanju
in alkoholizmu, zato je jasno, da med alkoholiki ni bilo in ni
vernikov. Današnja Cerkev ni več zmožna zavzeti radikalnih stališč
do pijančevanja, kar je tudi eden od kazalcev moralnega razkroja
sodobne družbe. 
Vir: Dr. sc. Janez Rugelj, dr. med, Pot samouresničevanja, zdravljenje in urejanje zasvojencev in drugih ljudi v stiski. Ljubljana: UMco, 2008; str, 147