Celoten Rimski misal v slovenščini na voljo v digitalni obliki

Eno
od osrednjih težav večine slovenskih ljubiteljev tradicionalne
latinske svete maše je predstavljala težka dostopnost slovenskega
prevoda Rimskega misala. V slovenskem jeziku smo misal že dobili v
več izdajah in različicah. Leta 1961 ga je izdala Mohorjeva družba
v Celovcu. Že nekaj let kasneje je prišlo do prvih večjih sprememb
v mašnem obredu, ki se odražajo že v Rimskem misalu, izdanem leta
1965. Do izdaje misala iz leta 1961 je tako danes vsekakor težko
priti, ponudba rabljenih je zelo majhna. S tem imajo težavo predvsem
tisti, ki bi radi mašo spremljali z vsemi mašnimi teksti. V
združenju Juventutem smo sicer že pripravili priročne misalčke,
ki pa vsebujejo zgolj stalne dele mašnega obreda in nekatere
molitve; manjkajo torej vsi spremenljivi deli (berila, prošnje,
spevi ipd.).
Iz
tega razloga smo se odločili za digitalizacijo slovenskega prevoda
misala. Digitalizacijo so z dovoljenjem celovške Mohorjeve družbe
opravili v Narodni in univerzitetni knjižnici, stroške pa smo
pokrili z darovi. Digitalizirana različica misala v PDF formatu je
sedaj preko bloga Ad Dominum brezplačno na voljo vsem ljubiteljem
tradicionalne liturgije. V uporabo se daje
izključno
iz pastoralnih razlogov, do njega pa pridete preko klika na spodnjo sliko.
Uporaba
misala je preprosta. Po začetnih pojasnilih sledijo mašna besedila,
ki potekajo skozi vrstni red cerkvenega (liturgičnega) leta. Misal
se torej začne z adventnim časom in se nato kronološko nadaljuje
po datumih posameznih praznikov. Po koncu binkoštnega časa (str.
369) najdemo Red svete maše. Na tem mestu se nahajajo tudi molitve,
ki jih Cerkev priporoča pred začetkom in po koncu maše. Nato se
nadaljujejo spremenljivi deli po kronološkem redu. Na koncu misala
se nahajajo še skupne maše svetnikov oz. maše ob posebnih namenih
(npr. maše za rajne). Uporaba misala je torej zelo preprosta,
posebno če ga kombiniramo skupaj z že pripravljenim priročnim
misalčkom. Pred vsako sv. mašo si je namreč potrebno le pripraviti
ali prebrati ustrezne spremenljive dele.

Misal
je poleg tega sam po sebi čudovita knjiga za duhovno življenje. Kot
je dejal papež Pij XI., je »ena najlepših knjig, kar jih sploh
imamo«. Iz njega diha vse bogastvo liturgičnega življenja svete
Cerkve, kot se je izoblikovalo skozi stoletja. Dr. Metod Turnšek je
ob izdaji slovenskega prevoda misala lepo zapisal, da v misalu
»žubori neskaljeni vir pravega krščanskega duha in čutenja sv.
Cerkve«. Naj tudi nam danes služi za poglabljanje vere in ljubezni
do Kristusa!
https://drive.google.com/file/d/10Jlro7xirGGy-gpmlVsPBhgMDXlzxJli/view?usp=sharing