Trkanje na prsi

Romano
Guardini
Ne
dotikajmo se obleke narahlo samo s konci prstov, zaprta pest naj bije
na prsi. Nemara si že kdaj videl na starih slikah sv. Hieronima, ko
kleči v puščavi, kako vihti kamen v roki in se bije na prsi. To je
udarec, ne rahlo božanje. Naj udari ob vrata našega notranjega
sveta in jih pretrese. Potem čutimo, kaj pomeni. To pomeni
torej, če se človek trka na prsi: Prebuja se. Drami svojo
notranjost, da začuje Božji klic. Postavi se na stran Boga in
kaznuje samega sebe. Spoznanje torej je to, kesanje in spreobrnjenje.
Ko prosiš
sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in vse navzoče, naj
prosijo zate Boga, nebeškega Očeta, priznavaš, da je pri mašni
daritvi s teboj in z vsemi navzočimi povezana vsa nebeška Cerkev.
Posebno mesto gre pri tem Devici Mariji, ki je bila navzoča že na
Kalvariji. Bodi pri sveti maši skupaj z njo in pod njenih vodstvom.