Kristus včeraj in danes. Začetek in Konec, Alfa in Omega.


Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil
grešnike.
Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem
dvoboju:
Gospod življenja je umrl,
kraljuje živ.
Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti?
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla
vstalega,
angelske priče, prtič in
povoje.
Vstal je Kristus, upanje
moje,
pred vami pojde v
Galilejo.
Vemo: Kristus je res od
mrtvih vstal!
Ti, o Kralj zmagoslavni,
se nas usmili. Amen.
Aleluja.