Odlomek govora bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa

Jaz
sem za svojega zavetnika in zagovornika pred Bogom izbral
častivrednega svetega Jožefa. Priporočal sem se mu in izkusil, da
sem v vsem, tako tam, kjer je bila moja čast, kot večni blagor v
nevarnosti, dobil na njegovo priprošnjo več pomoči, kot sem
pričakoval. Ne spomnim se, da česa, kar sem ga prosil, na njegovo
priprošnjo ne bi bil prejel. Za kaj pa naj bi bil človek bolj
zaskrbljen, pogosteje molil, kot za srečno zadnjo uro. Konec dober,
vse dobro.
Vir:
Anton Martin Slomšek, Svetniki: naši prijatelji. Maribor: Ognjišče,
Slomškova založba, 2014; str. 45