Obiskovalci tradicionalnega bogoslužja »so bolj pobožni«

Spletna Družina prenaša zanimivo
novico o ameriški raziskavi, ki govori sama zase. 

Izvirni članek najdete na blogu Liturgy Guy 

 
Vir: spletna Družina

Katoličani, ki redno
obiskujejo tradicionalno latinsko bogoslužje, so v povprečju opazno
pobožnejši in zvestejši katoliškemu nauku kot obiskovalci
pokoncilskega bogoslužja, je poročal britanski Catholic Herald.
Podatki so rezultat raziskave, ki jo je opravil Donald Kloster,
duhovnik, ki tudi sam obhaja obe obliki. 
 
99 % vernikov, ki se
udeležujejo tradicionalne latinske maše, redno obiskuje nedeljska
bogoslužja. Med obiskovalci pokoncilske maše je takšnih le 22 %.
98 % jih gre najmanj enkrat na leto k spovedi, med pokoncilskimi pa
25 %. 
 
Udeleženci tradicionalnega
obreda so tudi bolj zvesti moralnemu nauku Katoliške cerkve. Le 2 %
jih zagovarja umetno kontracepcijo, 1 % podpira splav in 2 %
istospolno zakonsko zvezo. Med »sodobnimi« katoličani je slika
povsem drugačna: umetno kontracepcijo zagovarja 89 % vernikov, splav
51 % in istospolne poroke 67 %. 
 
Njegova dvajsetletna
izkušnja duhovnika, ki sveto mašo obhaja v obeh obredih, te
rezultate potrjuje, je pojasnil Kloster, ki je raziskavo opravil med
obiskovalci tradicionalnega obreda v ZDA, nato pa statistiko
primerjal s podatki o ameriških katoličanih, od katerih jih velika
večina obiskuje pokoncilski obred.