Novi, laični, obredi

Novi
»pogreb« pod vodstvom laika gre proti obredniku in Katekizmu
katoliške Cerkve

V
sosednji Italiji, zlasti na njenem pretežno nemško govorečem
področju, ki je Južna Tirolska, ki jo pokriva škofija
Bozen-Brixen, so se odločili prepustiti obhajanje pogrebov laikom.
Prva velika težava je v postopni »protestantizaciji« katoliške
Cerkve, kjer se že ponekod zamenjuje sveto mašo z bogoslužjem
Božje besede, temu pa smo že priče tudi v Sloveniji.

Glavni
razlog bi naj bil v pomanjkanju duhovnikov, katerih število se
javnosti predstavlja kot premajhno, kakor lahko beremo tudi v
dnevniku italijanske škofovske konference (CEI),
Avvenire
(»Prihodnost«),
preteklega 12. januarja. Ko govorimo o omenjeni škofiji, pa podatki
govorijo o 455 duhovnikih za 281 župnij, kar je skoraj po dva
duhovnika na eno župnijo. Če je tako, potem se ne zdi težko najti
enega, da bi lahko obhajal pogreb dragih pokojnih, če bi hoteli, pa
da bi laiki morda raje ostali v župnišču z mladimi in otroki, ne
pa na pokopališču…

Vseeno
pa težav ne zbuja toliko to.
Avvenire
pove bolj natančno,
da se je oktobra v Akademski teološki šoli v Brixnu pričel program
intenzivne formacije za 17 kandidatov. Gre za 16 srečanj, kjer vsako
traja po šest ur, kjer študirajo pastoralne, biblične, liturgične,
psihološke in relacijske tematike, kakor tudi »seminar odprtega
tipa o specifikah obreda v primeru kremacije«. Zaključek je
predviden za mesec maj, ko naj bi kandidati vodili svoj »prvi
pogreb, brez evharistije«. 5 od kandidatov je stalnih diakonov,
glede ostalih pa dnevnik italijanskih škofov hitro pomirja s
pojasnilom, da so »v popolni enakosti glede spolne pripadnosti, saj
je 6 moških in 6 žensk« (čeprav je treba povedati, da namesto
besede »sesso« raje uporabijo besedo »genere«, tako da je jasen
vpliv neke določene ideologije!), če bi koga slučajno kaj
zaskrbelo v tej smeri. V vsakem primeru pa gre za »osebe, ki so zelo
aktivne v župnijskih skupnostih«. Časopis tudi pojasnjuje, da je
ta iniciativa »že kar dolgo prisotna v avstrijskem in nemškem
svetu«.

Pravzaprav
sam časnik
Avvenire
govori o precedensu, ki se je zgodil celo v sami Bozenski stolnici
lanskega oktobra, kjer je laik, natančneje »liturgični animator«
v župniji, »vodil bogoslužje Besede na prošnjo dekana, g.
Bernharda Holzerja«.


Če
so stvari takšne, potem so težave ogromne, glede na to, da
Katekizem katoliške Cerkve (KKC) jasno predvideva pod št. 1689:
»Kadar
je svečanost v cerkvi, je evharistija srce velikonočne stvarnosti
krščanske smrti (prim. PObr 1). Tedaj Cerkev izraža svoje dejavno
občestvo z rajnim: ko daruje Očetu v Svetem Duhu daritev Kristusove
smrti in vstajenja, ga prosi, naj bi bil njegov otrok očiščen
svojih grehov in njegovih posledic in pripuščen k velikonočni
polnosti mize božjega kraljestva (PObr 57).
«
Kot vidimo, je najbrž jasno, da laik tega ne more narediti, kakor
tudi ne stalni diakon, niti po 96 urah formacije. Stalni diakoni
sicer tudi pri nas že vodijo pogrebne obrede, najbrž prav po zgledu
teh nemških dežel. Stvar namreč ni v tem, kako pridni in zavzeti
so v svojih župnijah, kakor tudi ne, koliko so študirali. Stvar je
v tem, da niso duhovniki, alternative temu pa ni.

KKC
nadaluje, pri tem pa, med drugim, uporabi tudi besede, ki jih zlahka
zasledimo tudi v pogrebnem obredniku:
»Ob
udeležbi pri tako obhajani evharistični daritvi se skupnost
vernikov, zlasti družina rajnega, uči živeti v občestvu s tistim,
“ki je zaspal v Gospodu”, ko v svetem obhajilu prejme telo Jezusa
Kristusa, čigar živi ud je rajni, in ko moli nato zanj in z njim.«

Po evharistiji in ne drugače. Gre prav za tisto evharistijo, ki so
jo iz novega »pogreba« očitno odstranili, izbrisali, izključili,
s tem pa dragemu pokojnemu odvzeli, kot je razvidno, bistveni del.

Stvar
torej ni v tem, da so nam dali zgled v nemških in drugih »naprednih«
deželah, pa smo temu zgledu sledili. To prav nič ne šteje, saj
vemo, koliko liturgičnih zlorab se dogaja, ne samo v teh deželah,
temveč po zgledih iz teh dežel, tudi pri nas. Če se zlorabe
dogajajo, to še ne pomeni, da so slednje tudi legitimne. Ostajajo
zlorabe, zato pa jim ne bi smeli slediti in jih delati tudi sami. Ne
gre niti za osebne okuse in čute. Gre za to, da imamo natančna
navodila in jasne in nedvoumne kriterije, ki naj bi se jih vsi
držali. Ko se danes že toliko govori o pravicah, navodila in
kriteriji branijo prav slednje, in sicer gre v prvi vrsti za bistveno
pravico, zlasti pokojnika, potem pa tudi svojcev in vernikov, do
svete evharistije. In to ne samo pri pogrebnem obredu!