Veličastnost darovanjskega kajenja


Tradicionalna
liturgija je veličastna. Tega ne more zanikati nihče, niti njeni
današnji nasprotniki. Ob njej so tudi številni neverniki ostali
brez besed, mnogi so se spreobrnili po prisostvovanju tradicionalni
sveti maši. Osebno me vedno posebej presune lepota darovanja pri
peti ali slovesni sveti maši. V tem kratkem prispevku bom na kratko
opisal bogastvo molitev in gest, ki jih mašnik in strežniki
opravijo med obredom.
Po
vlivanju vode in vina v kelih in darovanju darov ter samega sebe
duhovnik povzdigne oči in roke ter blagoslovi darove, proseč:
Pridi,
Posvečevalec vsemogočni, večni Bog in bla+goslovi to daritev,
pripravljeno tvojemu svetemu Imenu.
Zatem
pristopijo k njemu strežniki s kadilnico. Prvi poljubi žličko,
nato mašnikovo roko in mu poda žličko. Mašnik vloži kadilo v
kadilnico in medtem moli:
Po
priprošnji blaženega nadangela Mihaela, stoječega na desni strani
kadilnega oltarja, in vseh svojih izvoljenih, naj Gospod to kadilo
milostno blago+slovi in sprejme kot prijeten vonj. Po Kristusu,
Gospodu našem. Amen.
Nato
od ministranta dobi kadilnico in začne se kajenje darov. Takrat
moli:
To
kadilo, ki si ga blagoslovil, naj se dvigne k tebi, Gospod, in pride
naj na nas tvoje usmiljenje.
Zatem
pokadi še oltar. Med kajenjem moli psalm 140, vrstici 2-4.
Naj
se dviga, Gospod, moja molitev kakor kadilo pred tvojim obličjem;
povzdigovanje mojih rok bodi kakor večerna daritev. Postavi, Gospod,
stražo mojim ustom in obrambna vrata mojim ustnicam. Ne daj, da bi
se mi nagnilo srce k hudobnim besedam, da bi se hotel izgovarjati v
grehih.
Ko
kadilnico izroči strežniku reče še:
Gospod
naj nam vžge v srcih ogenj svoje gorečnosti in plamen večne
ljubezni. Amen
Nato
je še sam pokajen s strani strežnika. Te časti pa so deležni tudi
strežniki in ljudstvo.
Koliko
lepih, močnih in posvečujočih molitev ter gest zajema ta majhen
del tradicionalne liturgije! Vidimo lahko, kako so pri darovanju
starodavne molitve ter geste Stare zaveze ponovno prisotne pri
daritvi, ki jih sama neskončno presega, saj se v sveti maši ponovno
ponavzočuje Kristusova popolna daritev na Kalvariji, ki je za vedno
odpravila daritve starega Izraela. A na ta način je mašna daritev
zvesta Kristusu, ki postave ni prišel odpravit, temveč jo dopolnit
(Mt 5, 17).