Molitev moža in žene

O Bog, nebeški Oče, ti si hotel, da sva se srečala v življenju, vzljubila
in podala na skupno pot. Hotel si, da sva eno, da sva si mož in žena! Hvala ti
za vse, kar si nama dal! Hvala za srečne in tudi za bridke ure! Hvala za vse,
kar imava, in hvala tudi za tisto, česar nimava. Odpusti nama vse, česar ti
nisva dala ali kar sva ti po svoji volji vzela. Ne bodi hud zaradi najine
premajhne ljubezni do tebe, zaradi premalo potrpežljive ljubezni do otrok in
zaradi premalo odpuščajoče medsebojne ljubezni. Pomagaj nama, da bova zanaprej
tebi bolj zvesta služabnika, da bova otrokom boljša vodnika, sebi prijetnejša
sopotnika, vsem okoli naju pa zglednejša soseda. Vsem skupaj nam daj, da ne
zgrešimo prave smeri na poti k tebi, na poti v večni dom neminljive in popolne
sreče. Amen.
Vir: Rimski misal. Celovec Družba sv. Mohorja, 1961; str. [27]