Romanje v Oglej – 15. 9. 2018

Furlansko katoliško združenje Compagnia di Sant’Antonio tudi letos organizira
romanje
v Oglej. Po prelepi in spodbudni izkušnji
prejšn
jega leta, ko so v sodelovanju z Mednarodnim združenjem Tomaž Akvinski, društvom Cornelio
Fabro
iz Vidma in s pomočjo prijateljev
duhovnikov
izpeljali marijansko romanje ob stoletnici fatimskih
dogodkov
, so tudi letos sklenili organizirati
romanje; vabijo nas
, da se jim pridružimo. Organizatorji se nadejajo, da se jim bodo letos pridružili tudi
romarji iz sosednjih dežel.
Z lanskim romarjem v Oglej, kraj velikega simbolnega
pomena povezaneg z izročilom
sv. Marka, so želeli
počastiti Preblaženo Devi
co Marijo in izprositi milosti, da bi se v Furlaniji
in Benečiji
prava vera ohranila, okrepila in razširila.
Svojo pot so letos
sklenili nadaljevati v pobožnosti do Marije in v edinosti z oglejskimi očeti,
škofi in mučenci.
Letos želijo predvsem prositi odpuščanja
za hude zmo
te in odklone v nauku, ki so katoličane
otopile
pred grehom in jih naredile
nemočne od
ločnega
odziva pred nenehnimi žalitvami, ki sta jih deležna Gospod Jezus in njegova
Mati.
Petnajstega septembra,
praznika Sedem žalosti preblažene Device Marije, bomo z rožnim vencem in
tradicionalnim petjem molili za prebivalce teh krajev, predvsem pa
za družino in sveti zakon, ki sta tako ogrožena zaradi napadov razkristjanjene družbe.
Letos se bo romanje pričelo na mestu velikega simboličnega pomena, in sicer na malem
pokopališču sv. Marka na oglejskem Belvederu,
kjer se pričenja laguna in kjer je po izročilu pristala ladja sv. Marka, ko je slednji v te
kraje pris
pel iz Aleksandrije v Egiptu. Tu je svetnik pričel z evangelizacijo in tu se želimo priporočiti Mariji, da bi se zgodila nova evangelizacija naših
krajev.
Ob 9.00 se bo torej začelo romanje s pokopališča sv. Marka.
Kdor ne bo poromal preš,
lahko romarje počaka pred baziliko. Prihod
k baziliki je predviden ob 10.30, ko se bomo zbrali v krstilnici. Sledilo bo
čaščenje relikvij v kripti in sveta maša.
Po sveti maši bo možnost skupnega kosila v hotelu “I
Patriarchi”, zraven bazilike. Na voljo bo tudi pokrit prostor za vse, ki bodo
jedli kosilo iz popotne torbe.
Popoldne bosta
sledili
še dve predavanji v Rimski dvorani
tamkajšnjega župnišča.