TLM Ljubljana 23. maj 2018

Resnično ni skrivnost, da nas žeja po Bogu. Mar srce
ne zatrepeče po svojem izvoru, ali se sončnica ne obrne k soncu, mar se reka ne
izteče v morje? A to, da celo Bog kljub naši nevrednosti in naši skromni
ljubezni hrepeni po nas, je velika skrivnost!

Fulton J. Sheen, odlomek iz knjige Kalvarija in maša
Mašnik postavi z velumom pokrit kelih na oltar

Vlivanje vina v kelih

Duhovnik poljubi pateno

Godpod, nisem vreden da greš pod mojo streho,…

Confiteor pred obhajilom, odveza

Izmivanje keliha – strežnik z vinom in vodo oplakne mašniku prste

Prošnja po obhajilu