Ob začetku novega leta


Ob začetku novega leta je
prav, da se ozremo nazaj in strnjeno predstavimo naše delovanje preteklem letu.
Z veseljem lahko
ugotovimo, da se je v letu 2017 delovanje naše skupine uspešno nadaljevalo. Organizirali
smo petnajst javnih tradicionalnih svetih maš. Poleg tega je bila običajno pol
ure pred mašo, nekajkrat pa tudi med njo, na razpolago tudi možnost svete
spovedi. Trudili smo se, da so bile svete maše pete in pospremljene z
gregorijanskim koralom. Pred kratkim je bil v Sloveniji prvič po dolgem času
opravljen tudi prejem zakramenta sv. krsta po tradicionalnem obredniku. 
Najpomembnejši dosežek
Juventutem Slovenija v preteklem letu pa je bila izdaja knjige Fultona Sheena Kalvarija in maša, ki jo je še vedno
mogoče naročiti. Omenjena knjiga predstavlja enega redkih prevodov del tega
velikega ameriškega škofa in oznanjevalca v slovenski jezik. Septembra so se
nekateri člani naše skupnosti udeležili tudi romanja Summorum Pontificum v Rimi. Poskrbeli smo tudi za profesionalno
digitalizacijo starejše knjige o Najsvetejšem zakramentu, ki je še ni na spletu.
Na blogu smo objavili več deset člankov. Gotovo bi lahko naredili še marsikaj,
a vse naše delovanje je potekalo čisto brezplačno ter ob rednem izpolnjevanju
svojih stanovskih dolžnosti.
Ob koncu leta smo se
uspeli zbrati iz vseh vetrov in se srečati v velikem številu. Vsled tega smo
uspeli organizirati tudi prvo slovesnejšo peto mašo, pri kateri mašniku
strežejo dva akolita, kadilničar in ceremonijer.  Mašo je spremljalo ubrano koralno petje.
Zahvaljujemo se vsem, ki
so nam letos stali ob strani, za nas molili, nas duhovno ali materialno podpirali
ter nas spodbujali pri delu.
Za vse slabo nam
oprostite, za vse dobro pa Bogu hvala!

Branje berila

Mašnik pokadi mašno knigo pred evangelijem

Po evangeliju

Darovanje

Veliko povzdigovanje

Sveto obhajilo

Druga ablucija

Zadnji blagoslov

Zadnji evangelij