Kristus Kralj 2017


Vstopni spev. (Raz 5, 12; 1, 6) Vredno je Jagnje, ki
je bilo žrtvovano, da prejme oblast in božanstvo in modrost in moč in čast.
Njemu slava in vladarstvo na veke vekov. (Ps 71, 1) Bog, daj svojo sodbo Kralju
in svojo pravico kraljevemu Sinu. Slava Očetu.
V Trstu je bila za ta praznik darovana veličastna peta svete maša “coram Sanctissimo”. Zbor je pel Schubertovo mašo v G-duru. Po sveti maši so bile pete še litanije Srca Jezusovega. Sledila je  posvetitev Srcu Jezusovemu, Tantum Ergo in blagoslov z Najsvetejšim. 

Darovanje

Med obhajilom vernikov

praznično pripravljen prezbiterij