Evharistični čudež v poljskem mestu Legnica


Gospod nas prebuja po evharističnih čudežih iz
želje po duhovni zaspanosti in nas kliče k temu, da bi verovali v njegovo
resnično navzočnost v Evharistiji.
Cerkvena oblast je 10. aprila 2016 razglasila, da
se je v poljskem mestu Legnica v cerkvi sv. Hijacinta zgodil evharistični
čudež. Takrat, ko zbledi vera v resnično Kristusovo navzočnost v Evharistiji,
naš Gospod in Odrešenik po izrednih znamenjih in čudežih potrdi svoj nauk o
evharistiji in nas s tem kliče k spreobrnjenju. Pri vzpostavitvi tega zakramenta
med zadnjo večerjo Jezus ni rekel, da postaneta kruh in vino simbol, temveč da
se resnično spremenita v njegovo telo in njegovo kri. Ko je vzel kruh, je
nedvoumno rekel: »To je moje telo«, in s kelihom z vinom: »To je moja kri.«
(prim. Mt 26, 26-28) Po posvetilnih besedah, ki jih izgovori duhovnik med sveto
mašo, ostaneta nespremenjeni materialni podobi kruha in vina, njuna substanca
pa je podvržena čudovitemu duhovnemu spremenjenju, ki ga naši čuti ne morejo
zaznati.
Sveti Janez Pavel II. je v svoji encikliki Ecclesia
de Eucharistia
zapisal, da je evharistija »vir in vrh celotnega
krščanskega življenja. Sveta evharistija je duhovni blagor Cerkve v njeni
polnosti.« (EE 1). Poudaril je, da v evharistiji Kristus »daruje samega sebe,
svojo osebo v svoji sveti človeškosti, kakor tudi svoje odrešenjsko delo.« Ko
Cerkev obhaja sveto evharistijo, spomin njegove smrti in vstajenja njenega
Gospoda, je ta skrivnost odrešenja resnično prisotna in se dopolni delo našega Odrešenja.
Ta žrtev je za odrešenje človeškega rodu tako odločilna, da jo je Jezus Kristus
naprej dopolnil in se šele potem vrnil k Očetu, ko nam je zapustil sredstvo, da
bi se ga mi lahko udeleževali, kot če bi bili takrat resnično prisotni pod križem.
Vsak vernik je lahko na ta način udeležen pri Kristusovi žrtvi in si lahko
pridobi sadove v neizmerni meri. (EE1)
Dogodki
v zvezi z evharističnem čudežem v Legnici
Na prvi božični dan, 25. decembra 2013, je v
cerkvi sv. Hijacinta v Legnici duhovniku pri prvi sveti maši med svetim
obhajilom ponevedoma padla hostija na tla. Takoj jo je pobral in jo je v skladu
z navodili v takšnih situacijah položil v kelih z vodo, ki ga je zaprl v
tabernakelj. Običajno se sveta hostija popolnoma sprosti v vodi. Iz nedoumljivih
vzrokov pa se ta hostija ni razgradila. 4. januarja je opazil neki duhovnik, da
se je petina hostije obarvala rdeče. Naslednji dan je o tem župnik Andrzej
Ziombra obvestil takratnega krajevnega škofa Stefana Cicihyja. Ta mu je nato
podal navodilo, naj naslednja dva tedna opazuje, kaj se bo s hostijo zgodilo.
Po štirinajstih dnevih se je beli del hostije
sprostil v vodi. Ostal je le rdeči del hostije v velikosti 1,5×0,5 cm, ki je
spominjal na krvni strdek. Vzeli so ga iz vode in ga položili na korporal ter
ga zaprli v tabernakelj. Škof je vpoklical komisijo, ki naj bi se ukvarjala s
preiskovanjem tega skrivnostnega pojava.
Člani cerkvene komisije so prosili znanstvenike
medicinske fakultete katedre za sodno medicino v Wroclavu, da bi vzeli vzorce
in preiskali ta primer. 26. Januarja 2014 so vzeli 15 vzorcev.
Preiskave znanstvenikov iz Wroclava so izključile
možnost, da bi rdeče obarvanje hostije nastalo zaradi delovanja bakterij ali
glivic. Histopatološka analiza pa je pokazala, da določeni fragmenti spominjajo
na tkivo srčne mišice. Preiskovalcem pa ni uspelo najti DNK.
Cerkvena komisija je nato začela iskati znanstveno
ustanovo z bolj napredno raziskovalno metodo. Zato se je obrnila na katedro za
sodno medicino medicinske fakultete v mestu Szczecin, ki jo vodi znani
patomorfolog profesor Miroslaw Parafiniuk. V tej znanstveni ustanovi se
raziskovalci poslužujejo najnaprednejših tehnologij raziskovanja, kot npr.
genska identifikacija človeških ostankov. Med drugim identificirajo tudi
pomembne osebnosti poljskega naroda, ki so bili umorjeni med
nacionalsocialističnem in komunističnem terorjem.
Profesor Parafiniuk je s svojimi sodelavci izvedel
raziskave na istih vzorcih, ki so jih poprej analizirali v Wroclavu. S pomočjo
UV-mikroskopa, ki je opremljen s posebnimi filtri, so našli tkiva človeške
srčne mišice, ki se nahaja v stanju umiranja, torej v stanju agonije. Za
znanstvenike je bil to šok, saj so iz znanstvenega vidika gledano, imeli
opraviti z nerazumljivim odkritjem. Rezultati preiskave so torej pokazali, da
gre nedvomno za tkivo srčne mišice v stanju agonije. V poročilu inštituta za
sodno medicino beremo: »V histopatološki sliki so bili ugotovljeni deli tkiva,
ki vsebujejo razpadajoče dele srčne mišice. Celotna slika najbolj spominja na
srčno mišico, … ki se spreminja s spremljajočimi stanji agonije. Genetske
raziskave kažejo na človeški izvor tkiva.«
Škof Zbigniew Kiernikowski, sedanji ordinarij
škofije Legnica, se je januarja 2016 odpravil v Vatikan in je Kongregaciji za
nauk vere predstavil poročila obeh raziskav. V velikem tednu 2016 je prejel
odgovor, v katerem kongregacija potrjuje znanstveno in moralno gotovost
nadnaravnega pojava. V tem pismu je bilo dano privoljenje, da se vernikom
posreduje dogodek evharističnega čudeža in da se pripravi kraj za njegovo
češčenje.
Desetega aprila 2015 je škof Kiernikowski objavil
razglas, v katerem je vernike obvestil o tem izrednem evharističnem čudežu. V
njem beremo med drugim: »Januarja tega leta sem celotno zadevo predstavil Kongregaciji
za nauk vere. V skladu z naročili svetega sedeža naročam, da župnik Andrzej
Ziombra najde primeren kraj za izpostavitev svete relikvije, da jo lahko
verniki počastijo. Prosim tudi, da se obiskovalcem dajo na razpolago
informacije in dosledne kateheze, ki bodo vernikom pomagale oblikovati zavest
na področju evharističnega češčenja. Poleg tega priporočam tudi, da se pripravi
knjiga, v katero naj se vpišejo morebitne prejete milosti kakor tudi drugi
dogodki nadnaravnega značaja. Upam, da bo vse to služilo k poglobitvi evharističnega
češčenja in bo v življenju vernikov, ki se bodo tej relikviji bližali,
prinašalo sadove. To čudovito znamenje razumemo kot poseben izraz prijateljstva
in ljubezni Boga, ki se sklanja k človeku.«
Srce,
ki trpi in se bori s smrtjo
Znanstveniki so ugotovili, da je rdeče obarvani
del hostije iz Legnice mišično tkivo človeškega srca v stanju smrtnega boja
(agonije). Mar ni to čudovito znamenje izreden Kristusov klic vsakemu izmed
nas, da bi z globoko vero sprejeli dejstvo, da se med vsako evharistično
daritvijo ponovi skrivnost njegovega trpljenja, njegove smrti in njegovega
vstajenja? Na podoben način nas Kristus tudi po drugih evharističnih čudežih,
ki so se zgodili v poljskem mestu Sokolka, v Buenos Airesu ali v italijanskem
mestu Lanciano, kliče k temu, da bi verovali v njegovo resnično navzočnost.
Evharistični čudež v Sokolki se je zgodil 12.
oktobra 2008 v župnijski cerkvi sv. Antona Padovanskega. Duhovniku, ki je
obhajal, je padla hostija na oltarno stopnico. Položil jo je v vasculum (posebna
posodica z vodo). 19. oktobra je opazil, da se je sredica bele hostije
spremenila v krvaveči del tkiva. Na prošnjo nadškofa so raziskovalci medicinske
univerze v Bialystoku vzeli vzorce tkiva.
Profesor Sobaniec-Lotowska in profesor Sulkowski
sta neodvisno drug od drugega izvedla z upoštevanjem strogih znanstvenih pravil
histopatološke preiskave na vzorcih, ki so bili vzeti hostiji.
Rezultati obeh medsebojno neodvisnih raziskav se
skladajo v ugotovitvi, da je skrivnostna snov, v katero se je spremenil del hostije,
s popolno gotovostjo mišično tkivo človeškega srca, ki živi, zelo trpi in se
nahaja v stanju agonije.
Znanstveniki pišejo: »Takšne spremembe se pojavijo
le pri neodmrlih tkivih in prikazujejo krčenje srčnih mišic v premortalnem,
agonalnem stanju. Srednji del hostije, ki se je spremenil v srčno mišično
tkivo, tvori s preostalim delom bele hostije neločljivo strukturo.« Ta
nenavaden in skrivnosten pojav, pri katerem se snov bele hostije povezuje s
tkivom človeškega srca, so opazovali, preiskovali in fotografirali s svetlobnim
in s transmisijskim elektronskim mikroskopom. Po tem čudovitem znamenju
nakazuje Gospod Jezus očitno na dejstvo, da se med vsako sveto mašo ponavzočuje
njegovo trpljenje, njegova smrt in njegovo vstajenje.
Prevedeno po: Liebt einander. Katholische Evangelisationszeitschrift. Nr. 2-2017.