Pomanjkanje spoštovanja do evharističnega zakramenta ljudi odvrača od katolištva


Večkrat
smo že pisali o katastrofalnih pastoralnih posledicah prejemanja sv. obhajila
»na roko«. Neovrgljivo dejstvo je, da tak način prejemanja obhajila na splošno
ruši vero v Jezusovo resnično navzočnost. To ima po eni strani pogubne
posledice za posameznikovo versko življenje, po drugi pa dela katolištvo neverodostojno
v očeh ne-katoličanov, ki lahko seveda opazijo, da povprečna praksa prejemanja
obhajila ne ustreza verskemu nauku. Nov način prejemanja obhajila tako ni zgolj
nespoštljiv do Boga ter škodljiv za odnos vernikov s Kristusom, temveč tudi protiproduktiven
za novo evangelizacijo, o čemer zgovorno priča spodaj opisana izkušnja znanega
katoliškega apologeta. 
Katoliški apologet
Patrick Madrid se spominja, kako ga je med predavanjem o katoliški veri neki mormonski
poslušalec vprašal, ali bi se lahko po koncu predavanja pogovoril z njim. Med
njunim pogovorom, ki je zadeval vprašanje evharistične daritve in Najsvetejšega
v tabernaklju, je mormon pripomnil sledeče: »Resnično se mi ne zdi, da večina
katoličanov veruje v to, kar ste mi pravkar povedali o evharistiji.«
Madrid je bil presenečen;
mislil si je, da on kot katoličan gotovo ve bolje kot mormon,  kaj katoličani verujejo, posebno o nečem tako
pomembnem, kot je evharistija. Nato je mormon pojasnil, da je prisostvoval že
številnim katoliškim porokam in svetim mašam: »Katoličani, ki sem jih pri tem
videl, se zagotovo niso vedli, kot da bi zares verjeli, da je v evharističnem
zakramentu sam Jezus.«
Nato je nadaljeval:
»Videl sem katoličane, ki so med hojo k obhajilu žvečili žvečilni gumi … drugi
so zgledali precej zdolgočaseno. Nekateri so med odhodom k obhajilu mahali
svojim znancem … Tudi prejem obhajila ni spremenil njihove nezainteresiranosti.«
Madrid se je med tem
pripovedovanjem počutil vse bolj neprijetno, saj si je moral priznati, da
obnašanje, ki ga mormon opisuje, pogosto popolnoma ustreza praksi. Spoznal je,
da splošno pomanjkanje spoštljivih gest do Jezusa v Najsvetejšem izvira iz
pomanjkanja vere v resnično navzočnost.
Mormon je nadaljeval: »Ne
želim biti nespoštljiv, a resnično ne verjamem da katoličani verujejo v to, kar
ste vi prej govorili o tej stvari.«  Kar
je sledilo, je bila še hujša obtožba: »Če bi jaz verjel, kar vi verjamete … če
bi torej verjel, da je resnično Bog sam in ne zgolj simbol, bi padel na obraz
in se mu tako poklonil. Popolnoma bi me prevzela strahospoštovanje in želja po
češčenju. A nikoli nisem videl katoličana, ki bi izkazoval tako spoštovanje.
Zato menim, da v to preprosto ne verujejo.«
Madrid pravi, da je
mormon »spregovoril to grozovito resnico tako jasno in točno, da sem lahko vse
do konca najinega pogovora razmišljal zgolj še o tem.« Ugotovil je, da lahko
katoličani zgolj s svojo lenobo in pomanjkanjem strahospoštovanja pred
najsvetejšimi skrivnostmi naše vere popolnoma odbijejo nekatoličane od svoje
vere. 

Prirejeno po: CatholicHerald