Ob četrti obletnici


Te dni mineva četrta
obletnica od ustanovitve bloga Ad Dominum. 9. junija 2013 smo namreč objavili
prvi prispevek, v katerem smo programsko opredelili njegovo delovanje in namen.
Štiri leta so le droben trenutek v svetovni zgodovini, a v razburkanih časih
sodobnosti že predstavljajo obdobje, po katerem se lahko ozremo v preteklost,
ocenimo svoje delovanje in skušamo začrtati nekatere smernice za prihodnost. 
V omenjenem programskem
članku smo zapisali, da si bo blog »prizadeval za širjenje zavesti o
dragocenosti svetega izročila katoliške Cerkve in pozornosti do katoliške
pravovernosti, ki v prvi vrsti izhaja iz urejene liturgije, središča celotnega
življenja Kristusovih sledilcev. Šele od tod lahko sledi tudi pretehtan, nestereotipen
in stanoviten pogled na stanje sodobne evropske družbe in Cerkve.« Nam je uspelo?
Star rimski pregovor pravi, da ni nihče pravičen sodnik v lastni pravdi.
Zavedajoč se tega dejstva, si bomo kljub vsemu drznili podati oceno. Mislimo,
da smo se skozi vsa leta delovanja držali pravkar omenjenega vodila. V
prispevkih, ki so tematsko obravnavali liturgična, splošno teološka, moralna in
deloma tudi družbenopolitična vprašanja, smo se vseskozi trudili ohranjati
zvestobo Kristusovemu nauku, ki je hkrati nauk Cerkve. Upamo si trditi, da smo
temu vodilu sledili tudi takrat, ko smo pisali o temah, ki jih doslej še ni
obravnaval noben drug katoliški medij v Sloveniji. 
Pri tem imamo seveda v
mislih predvsem področje liturgije. Šele z nastankom bloga Ad Dominum in
začetkom delovanja gibanja Juventutem se je v slovenskem prostoru pojavil glas,
ki pozitivno piše in poroča o tradicionalni liturgiji, tem velikem zakladu
Cerkve. V objavljenih člankih smo razbili marsikateri mit o t. i. tridentinski
maši, ki je žal še marsikje tarča predsodkov in zavračanja. Kakšni so bili naši
uspehi na tem področju? Trdimo lahko, da niso čisto zanemarljivi. Če je bila na
začetku našega delovanja tradicionalna oblika svete maše v Sloveniji praktično
popolnoma nepoznana in tudi neprisotna, je danes drugače. Tradicionalna
liturgija običajno enkrat mesečno javno poteka v Ljubljani (Dravlje) in ob
nekaterih drugih posebnih priložnostih tudi v drugih krajih po Sloveniji. Med
drugim je lani v Sloveniji prvič po liturgični reformi (po skoraj petdesetih
letih prekinitve) potekal tradicionalni poročni obred. Kar precej slovenskih
katoličanov se je v tem času seznanilo s tradicionalno liturgijo in jo tudi vzljubilo.
Izpostaviti moramo obisk enega najpogumnejših škofov našega časa, Athanasiusa
Schneiderja, ki je novembra 2015 v Ljubljani predaval ob izidu svoje knjige in daroval
pontifikalno sveto mašo. Poleg knjige Athanasiusa Schneiderja o pomenu
prejemanja svetega obhajila kleče in na usta je gibanje Juventutem Slovenija nedavno
izdalo tudi knjigo škofa Fultona Sheena Kalvarija
in maša
, v kateri božji služabnik Sheen razlaga bogato simboliko
tradicionalne svete maše. Vse to so brez dvoma lepi dosežki, za katere moramo
biti Bogu hvaležni. Nastali so tudi nekateri osnovni tiskani pripomočki za
katoliško življenje, kot so misalček za ljudstvo, katekizem, navodila za
ministriranje in priročnik za zakristane.
Po drugi strani bi bilo
pretirano trditi, da se je situacija v teh štirih letih popolnoma spremenila,
da je torej tradicionalna liturgija v slovenski Cerkvi dobila polno »domovinsko
pravico«. Pastoralna skrb za vernike, ki jim je blizu starejša oziroma izredna
oblika rimskega obreda, je še vedno prepuščena iniciativi nekaterih laikov in
dobrih duhovnikov, ki smo jim kot svojim dobrotnikom seveda iskreno hvaležni.
Če primerjamo slovensko situacijo z nekaterimi drugimi državami, kjer je
tradicionalna latinska maša že postala del katoliškega vsakdana, smo lahko slovenski
»tradicionalisti« glede naše situacije upravičeno razočarani in prizadeti.
Kljub jasno izraženi zahtevi papeža Benedikta v motupropriju Summorum Pontificum za reden dostop do
tradicionalne liturgije in drugih zakramentov še vedno ni bilo posrbljeno na
ravni niti ene od slovenskih škofij. Verjetno lahko najpomembnejši razlog
iščemo v dejstvu, da marsikdo v katoliških krogih do tradicionalne latinske
maše še vedno zavzema odklonilno stališče, ki pa ne temelji toliko na resnih
teološko-liturgičnih razlogih, temveč predvsem na ideologizaciji liturgičnega
življenja. Nasprotniki tradicionalne liturgije so prepričani, da se za poskusi
obujanja in reintegracije tradicionalne maše skrivajo poskusi napada na resnične
in namišljene dosežke drugega vatikanskega koncila. Temu seveda ni tako. Kakor
smo že večkrat javno zapisali, pisci bloga Ad Dominum popolnoma priznavamo odloke
zadnjega cerkvenega zbora v skladu s stopnjo poslušnosti, ki smo jim jo dolžni.
To je navsezadnje samoumevna dolžnost vsakega katoličana; cerkveni nauk pač ni
nekakšen supermarket, v katerem bi si lahko poljubno izbirali tiste »izdelke«,
ki nam ustrezajo. Toda takšno razumevanje cerkvenega nauka ima smisel samo, če le-tega
razumevamo skozi t. i. hermenevtiko kontinuitete, kakor je to izrazil zaslužni
papež Benedikt XVI. V svojih objavah smo se zato večkrat jasno zavzeli prav za
tovrstno razumevanje koncilskih dokumentov, pri čemer nismo sledili le zgledu
zaslužnega papeža Benedikta, temveč celotni logiki cerkvenega izročila, kakor
jo je morda najlepše razložil kardinal Newman v svojem Razvoju krščanskega nauka. Ta nauk moramo torej razumeti v skladu z
naukom vseh papežev in koncilov pred tem, posebno z naukom bl. Pija IX., Leona
XIII., sv. Pija X., Benedikta XV., Pija XI. in častitljivega Pija XII., ki so se
podrobno ukvarjali s problemi moderne dobe.
Pravkar našteto ne
pomeni, da se želimo zgolj hvaliti s svojimi dosežki. Kar nam je uspelo dobrega
narediti, smo naredili zgolj in samo zaradi Božje pomoči in milosti – na to
dejstvo (ki velja za vse ljudi) danes še kako pogosto pozabljamo. Prav tako bi
lahko seveda marsikaj naredili tudi bolje. Lahko bi objavili več avtorskih
člankov, lahko bi poročali o več perečih problemih, lahko bi ponudili več
primerov dobre prakse in še bi lahko naštevali. A hkrati moramo v svoj zagovor
povedati, da je blog in vse ostalo delovanje Juventutem Slovenija plod
izključno prostovoljnega dela. Vsi pisci imamo poleg pisanja za blog tudi druge
obveznosti in stanovske dolžnosti, delo za blog poteka izključno v našem
prostem času. Ne glede na to smo v teh letih delovanja objavili več sto
prispevkov, ki so vnesli nemalo svežine v slovenski katoliški prostor. To
seveda ni opravičilo za vse pomanjkljivosti in morebitne napake, ki so bile
storjene, a je pač dejstvo, ki ga mora še tako oster kritik upoštevati. 
Kako naprej? Vsekakor si
bomo še naprej prizadevali za širjenje tradicionalne liturgije in dobre
teologije. Prepričani smo namreč, da se ta dva pola medsebojna nujno prepletata
in dopolnjujeta. Ker je sveta maša središče vsega krščanskega življenja, to
pomeni, da bo napačno razumevanje liturgije pripeljalo tudi do resnih posledic
na drugih področjih naše hoje za Kristusom. Navsezadnje je velika kriza
katolištva, ki smo ji dnevno priča v Sloveniji in v mnogih drugih državah,
jasen dokaz za to. Ta kriza se v zadnjih letih še stopnjuje – kot primer lahko
navedemo, da je še pred petindvajsetimi leti v ljubljansko semenišče letno
vstopalo okrog dvajset bogoslovcev, letos pa zgolj štiri. Pri zavzemanju za
tradicionalno latinsko mašo nas torej ne vodi nasprotovanje nečemu, ampak vnema
za Nekoga! Smo in želimo biti del Kristusovega mističnega telesa s papežem kot
Kristusovim zemeljskim namestnikom na čelu. Tradicionalno liturgijo cenimo
zaradi njenega kristocentričnega značaja, ki nam je pomagal ter nam pomaga pri
poglobitvi razumevanja bistva liturgije in posledično odnosa do Gospoda. 
V prihodnosti želimo nadaljevati
z organizacijo mesečne svete maše v Dravljah. Upamo, da nam bo uspelo dosedanje
»ad hoc« maše nadomestiti z rednim urnikom, kar bi vneslo več reda in
posledično udeležencem olajšalo obisk. Poleg tega seveda še vedno upamo in
molimo, da bo prišlo do splošne ureditve glede rednega (vsaj tedenskega)
dostopa do tradicionalne liturgije vsaj v ljubljanski nadškofiji. Prav tako
želimo, kolikor nam bo čas dopuščal, nadaljevati z objavami na blogu.
K nadaljnjemu sodelovanju
na tej poti vabimo tudi vas, dragi bralci. Številni od vas ste nas že bogato
podprli z molitvami in darovi. Brez tega vašega prispevka organizacija svetih
maš v Dravljah in drugod ne bi bila mogoča. Vabimo vas, da nam priskočite na
pomoč tudi pri oblikovanju bloga Ad Dominum. V preteklosti ste nam nekateri že
poslali nekatere zapise, ki smo jih nato objavili. Z veseljem bomo objavili
avtorske članke ali prevode, ki sledijo osnovnim smernicam delovanja bloga.
Tematsko se lahko dotikajo najrazličnejših področij. Ad Dominum ne želi biti le
projekt neke zaključene skupine, temveč povezovati vse katoličane, ki hočejo
biti zvesti nauku Cerkve in jim je blizu tradicionalna liturgija. 
Naj nas pri tem varuje
Brezmadežna!