Knjiga Fultona Sheena Kalvarija in maša v slovenskem prevodu!


Ko smo se pred več kot enim
letom odločili za prevod in izdajo knjige Kalvarija
in maša
ameriškega škofa Fultona Sheena, nihče od nas ni pričakoval, da bo
do izdaje minilo še več kot leto dni. Vedeli smo, da je omenjeno Sheenovo delo
že izšlo v slovenskem prevodu – leta 1958 je knjigo v prevodu salezijanca
Franca Mihelčiča v ciklostilni obliki namreč izdala župnija Tomišelj.
Prepričani smo torej bili, da nam bo treba le pregledati in posodobiti prevod
ter nato poskrbeti za oblikovanje in izdajo. No, kot že tolikokrat prej se je
pokazalo, da so človeški načrti eno, realnost pa večkrat nekaj drugega. Po
začetku pregleda je namreč postalo jasno, da Mihelčičev prevod v številnih
ozirih odstopa od izvirnika, njegov stil pa za sodobnega bralca deluje
arhaično. Postalo je torej jasno, da bo knjigo potrebno prevesti praktično
znova. Sledili so meseci prevajanja, popravkov, novega prevajanja in še več
popravkov, kar je čas izdaje močno podaljšalo. Bogu hvala, da je naša
prevajalska ekipa tedaj dobila veliko pomoč iz nepričakovane strani, kar nam je
močno olajšalo delo ter prevod dvignilo na višjo raven. Danes lahko torej
ponosno rečemo, da Kalvarija in maša
pred slovenskega bralca stopa v jezikovno bogatem in izvirniku zvestem prevodu,
ki po kakovosti ne zaostaja za profesionalnimi prevodi. 
Pomen
knjige danes 
Zakaj smo se sploh
odločili prevesti to delo? Kaj lahko Fulton Sheen danes ponudi slovenskemu
bralcu? Zakaj je vredno, da slovenski katoličan to knjižico vzame v roke? 
Odgovorov na ta in
podobna vprašanja je seveda več. Prvi je morda ta, da je Fulton Sheen v
slovenskem prostoru še praktično nepoznan avtor, kar pa nikakor ne velja za
druge dele sveta, predvsem Združene države Amerike, kjer je Sheen v 50-ih in
60-ih letih 20. stoletja bil prava medijska zvezda. Njegove televizijske
nastope je redno spremljalo več kot 10 milijonov gledalcev. Slovenska Cerkev
danes pogosto govori o novi evangelizaciji; zdi se, da imamo opravka s pravo
inflacijo tega pojma. Uspehi vsaj doslej niso posebno navdušujoči, morda tudi
zato, ker si nekateri novo evangelizacijo predstavljajo kot čedalje
radikalnejše »odpiranje« oz. celo prilagajanje Cerkve sodobni družbi. Sheen,
pionir nove evangelizacije v najboljšem pomenu besede, pa je nasprotno pokazal,
da uspeh novega oznanjevanja evangelija ne leži v iskanju kompromisov, temveč v
tem, da večne resnice predstavimo na svež način.
S temo nove evangelizacije
je tesno povezana vsebina Sheenove knjige, t. j. sveta mašna daritev. Prepričani smo,
da je velik del slovenskih katoličanov izpred oči izgubil centralni pomen
evharistične daritve za naše življenje. Brez dvoma del krivde za to leži tudi v
tistih teoloških smereh, ki so mašo želele »protestantizirati«, ki so skratka
zanemarjale njeno resnično žrtveno naravo. Namesto tega so poudarjale vidik
»Gospodove večerje«, vernikov zbranih okrog skupne oltarne mize ipd. Kristus in
njegova daritev na Kalvariji sta marsikje zašla v ozadje, na to mesto je (hote
ali nehote) stopila krščanska skupnost. Ni naključje, da se že mnogo let
trudimo mašo narediti bolj »zanimivo«, bolj »interaktivno«, bolj »relevantno«.
Vse to je posledica omenjenega antropocentrizma, ki se npr. kaže tudi v
skorajda popolni opustitvi duhovnikove usmeritve »ad orientem«. In rezultati?
Rezultati so preprosto rečeno porazni. Naše cerkve se vztrajno praznijo, kar
potrjuje statistika nedeljnikov in brezštevilne anekdote. Rezultat je novo
iskanje načinov, kako bi »updejtali« evharistično daritev, da bi ta bila
zanimiva za modernega človeka. Tako so slovenskemu katoličanu danes na voljo
»mladinske maše«, »skavtske maše«, »karizmatične maše« in še bi lahko
naštevali. Posledice seveda ne bodo nič boljše, saj je pogubna dialektika tega
procesa nujna posledica prvinske napake antropocentrizma oz. zapostavljanja
pomena žrtvene narave sv. maše.
Kot je v spremni besedi k
delu zapisal dr. Ivo Kerže, predstavlja Kalvarija
in maša
dragocen odgovor na pravkar nakazano stanje. Brezkompromisno nam
namreč pred oči postavlja Kalvarijo, kraj pri Jeruzalemu, kjer je Kristusova
žrtev za večno raztrgala »zadolžnico prastare krivde«. Sveta maša resnično
ponavzočuje ta dogodek, v njej se Kristus znova in znova po duhovnikovih rokah
daruje Očetu. Sveta maša je torej središče in višek vsega krščanskega
življenja, zato je logično, da je sedanja kriza Cerkve najprej predvsem kriza
njenega liturgičnega življenja, kot je nedavno znova zapisal zaslužni papež Benedikt XVI.
Iz svete maše more in
mora katoličan torej črpati milost za izogibanje grehu, za ljubezen do Boga in
bližnjega ter končno za zveličanje. Naša udeležba pri maši, opozarja Sheen,
zato nikakor ni zgolj pasivna. Ko smo pri maši, nikakor ne smemo biti zgolj
gledalci. A za razliko od današnje prevladujoče miselnosti, ki aktivno udeležbo
razume predvsem kot telesno aktivnost, kot željo, da pač nekaj počnemo, Kalvarija in maša poudarja naše notranje sodelovanje.  Kristusovi žrtvi, pravi Sheen, se lahko
pridružimo le tako, da v svojem srcu po zgledu desnega razbojnika obnavljamo
kesanje in vero.
Prepričani smo torej, da predstavlja
Kalvarija in maša kljub svoji
»starosti« (delo je prvič izšlo že leta 1936) dragocenost za današnjega
slovenskega katoličana. Morda je danes še bolj potrebna, kot je bila v času
svojega nastanka. 
Naročilo
knjige
Za konec še nekaj besed o
prevzemu knjige. Knjigo lahko naročite preko elektronske pošte (obrazec na
desni strani bloga!) ali jo osebno prevzamete pri eni od naslednjih svetih maš,
ki bodo potekale v Dravljah. Knjiga je brezplačna. Vse tiste, ki zmorejo in
želijo, pa prosimo za prostovoljni prispevek, že 5 € pokrije osnovne stroške za en izvod.  Prostovoljni prispevek je
namenjen izključno za pokritje stroškov oblikovanja in tiska. Kdor bi želel
pomagati pri pokritju stroškov izdaje knjige, nas lahko kontaktira. Hvala!
Ker je količina
natisnjenih knjig omejena, vabimo vse tiste, ki bodo knjigo vzeli, da jo
posodijo oz. priporočijo tudi svojim sorodnikom in prijateljem. Naš namen pri
prevodu in izdaji dela je namreč bil, da sporočilo o pomenu evharistične
daritve doseže kar največje število ljudi.