Obred za blagoslov vode


 Alfonz Marija Stickler je bil kardinal avstrijskega rodu. Umrl je leta 2007.  Bil je velik zagovornik tradicionalnega gibanja in član skupine devetih kardinalov, ki so na prošnjo sv. Janeza Pavla II. leta 1986 soglasno razrešili papežev dvom o legitimnosti in svobodi tradicionalne liturgije.
Nekoč je na vprašanje o blagoslovu vode dejal: “Ko sam blagoslavljam vodo, nikoli ne uporabljam novega obreda. Uporabljam stari obred. Zakaj? Prizadevam si ustvariti sveto vodo, ne pa vesele vode”. Naj bo torej obred javno dostopen vsem duhovnikom.

Ob nedeljah, in kadarkoli je treba, se pripravi v cerkvi ali v
zakristiji sol in čista voda, ki naj se blago­slovi; duhovnik se obleče v
superpelicej in vijolično štolo; najprej reče:

V. Naša pomoč je v imenu
Gospodovem.

O. Ki je ustvaril nebo in zemljo.

Nato takoj prične z zarotovanjem soli:


Zarotim te, tvar soli, pri živem Bogu, pri pravem Bogu, pri svetem Bogu; pri Bogu, ki te je po preroku Elizeju dal vsuti v
vodo, da je ozdravela od nerodovitnosti; da boš sol zarotena v blagor
verujočim; da boš vsem, kateri te bodo rabili, v telesno in dušno zdravje; da s
kraja, na katerem te bodo sipali, pobegne in se umakne vsako slepilo in zloba
ali zvitost vražje prevare in vsak nečisti duh, zaroten po njem, ki bo prišel
sodit žive in mrtve, in svet z ognjem. O. Amen.


Molimo.                                            
Molitev.


Tvojo neizmerno blagost, vsemogočni
večni Bog, ponižno prosimo, da to tvar soli, ki si jo dal v porabo človeškemu
rodu, s svojo mi­lostno dobrotljivostjo blago sloviš in po sve­tiš: naj bo vsem, kateri jo bodo rabili, v dušni in
telesni blagor; in karkoli se nje dotakne ali z njo posuje, naj bo brez vsake
nečistoče in brez vseh napadov zlobnega duha. Po Gospodu.

O. Amen.

Zarotitev vode; takoj se reče:


Zarotim te, tvar vode, v imenu Boga Očeta vsemogočnega, v imenu Jezusa
Kristusa, Sina njegovega, Gospoda našega, in v moči Svetega Duha: da postaneš zarotena voda, s katero naj se prežene
vsa oblast sovraž­nikova, in da boš mogla izruvati in iztrebiti sovražnika
samega in njegove odpadle angele, z močjo istega Gospoda našega Jezusa
Kristusa: ki bo prišel sodit žive in mrtve, in svet z ognjem.  
O. Amen.
 

Molimo.                                            
Molitev.


O Bog, ki si v
zveličanje človeškega rodu vse največje skrivnosti osnoval na tvari vode:
pomagaj milostno, ko te kličemo, in tej tvari vode, pripravljeni za mnogotero
očiščeva­nje, vlij moč svojega blago slova; da bo kot
tvoja stvar, ki služi tvojim skrivnostim, prejela učinek tvoje božje milosti,
ki naj odganja zle duhove in odvrača bolezni; da bo vse, kar bo v hišah ali
krajih vernikov ta voda pokropila, brez vsake nečistoče, in obvarovano vsake
ško­de: naj ne bo ondi kužnega duha, ne kvarnega zraka: vsako zalezovanje
skritega neprijatelja naj odstopi, in če je kaj takega, kar nasprotuje blaginji
prebivalcev ali njih miru, naj se po kropljenju te vode umakne: da bo zdravje,
ki ga izprosimo s klicanjem tvojega svetega imena, varno pred vsemi napadi. Po
Gospodu.  
O. Amen.

Tukaj naj trikrat vsuje soli v vodo v podobi
križa in enkrat reče:

Sol in voda naj se pomešata v imenu O
četa in Si na in Svetega
Duha. O. Amen.

V.
Gospod z vami. O. In s tvojim duhom.

Molimo.                                            
Molitev.


O Bog, nezmagane moči
delivec, nepremag­ljivega vladarstva kralj in vedno veličastni zmagoslavitelj:
ki sile nasprotnega go­spostva ukrotiš, ki besnost rjovečega sovražnika
premagaš, ki sovražne krivice mogočno streš, tebe, Gospod, trepetaje in ponižno
prosimo in rotimo: Ozri se milostno na to svojo tvar soli in vode, poveličaj jo
blagodejno in posveti z roso svoje dobrote; da se povsod, kjer bo kropljena, na
klicanje tvojega svetega imena odvrne vsaka sovražnost nečistega duha in daleč
prežene strah pred strupeno kačo; nam pa, ki prosimo tvoje usmiljenje, naj
povsod milostno pomaga navzočnost Svetega Duha. Po Gospodu našem Jezusu
Kristusu, tvojem Sinu: Ki s teboj živi in kraljuje v edinosti istega Svetega
Duha, Bog na vse veke vekov.
O. Amen.