Problem idealne katoliške skupnosti in vprašanje eskapizma


Pred nekaj meseci sem si
prvič ogledal klasični film ameriškega režiserja Johna Forda The quiet Man (Tihi mož). Film, za katerega si je Ford leta 1952 prislužil oskarja
za najboljšega režiserja, za današnjega gledalca predstavlja zanimivo izkušnjo,
ki mu ponuja mnogo snovi za razmislek.

Idealna
skupnost Johna Forda
Zgodba filma je preprosta,
za sodobnega gledalca kar »naivna«. Dogajanje se vrši v irski vasici Inisfree v
prvi polovici 20. stoletja. Tja se iz Pittsburgha vrne boksar irskega rodu Sean
Thornton (John Wayne) in kupi kmetijo. Zaljubi se v lepo Mary Kate Danaher
(Maureen O`Hara), a poroki nasprotuje njen bahaški brat Will. S pomočjo vaškega
župnika do poroke kljub temu pride, a Will Mary Kate noče izročiti njene dote.
Svetovljanskemu Seanu se to zdi banalno, saj je sam dovolj bogat, da dote ne
potrebujeta za skupno življenje. A za »tradicionalno« Mary Kate je dota simbol
njene identitete ter mesta v vaški skupnosti. Svojega moža označi za
strahopetca, ker se noče spopasti z njenim bratom oziroma ga prisiliti, da mu
izroči to, kar ji pripada. Njun zakon zato kmalu po poroki zaide v krizo. Pravi
razlog za Seanovo obotavljanje pa leži v tem, da je kot boksar nekoč ponesreči
ubil nasprotnika. 
Ostanka zgodbe mi na tem
mestu ni potrebno obnavljati, ker ni bistvena za nadaljnje razmišljanje. Poleg
tega tudi ne bi rad bralcem, ki si film še nameravajo ogledati, pokvaril užitka
ob domiselnem in zabavnem zaključku. Že iz kratke obnove vsebine je namreč
jasno, katere teme ležijo v ospredju. 
Na prvem mestu je brez
dvoma vprašanje idealne skupnosti. Tihi
mož
se dogaja v vasi, ki bi jo lahko po katoliškem družbenem nauku lahko
označili za idealno skupnost. Ni naključje, da je Ford dogajanje postavil na
Irsko, ki je v petdesetih letih 20. stoletja veljala za najbolj katoliško
državo na svetu. Središče vaškega življenja predstavlja cerkev z župnikom,
vaščani pa ne glede ne premoženjske in druge razlike živijo v medsebojni slogi.
Med njimi bi zaman iskali nastavke »razrednega boja« ali kakršnihkoli
družbeno-rušilnih vrenj. Življenje sicer ni idilično, saj prihaja do manjših
premoženjskih in statusnih sporov, ki pa se vsi končajo s pomiritvijo in
ponovno vzpostavitvijo družbenega reda. Kljub prostorski in idejni majhnosti
skupnost pripoznava tudi pravico do obstoja legitimne različnosti. V vasi namreč
obstaja tudi manjša anglikanska skupnost, ki z večinskimi katoličani živi v
medsebojnem spoštovanju. 
V tem malem in udobnem
svetu predstavlja svetovljanski Sean nekaj novega in tujega. Večina sodobnih
filmov bi gotovo poudarila njegovo drugačnost in to skušala izpeljati v spopad
med emancipiranim posameznikom ter rigidnim okoljem. Tihemu možu tega ne moremo očitati, ravno nasprotno – Sean je
tisti, ki se mora seznaniti in končno sprejeti vaške vrednote, da lahko postane
polnopraven član skupnosti ter končno zaživi tudi srečno življenje z ženo. Sean
mora spoznati, da zahtev Mary Kate po njeni doti ne more odpraviti kot banalnih
in zadrtih predsodkov, temveč uvideti, da imajo v socialni strukturi vaške
skupnosti svoje legitimno vlogo, ki jo mora kot bodoči pripadnik taiste
skupnosti ter kot njen zakonski mož pripoznati in končno tudi uresničiti. Film
tako potrdi temeljno resnico, ki bi jo sodobni svet rad na vse načine zanikal:
posameznik in njegovo zasebno življenje nista nekaj samozadostnega ter neodvisnega
od širšega družbenega okolja, temveč vanj ujeta in od njega odvisna. A hkrati
posameznik s svojim zasebnim življenjem soustvarja širšo skupnost in z njo
neločljivo povezano skupno dobro. Trditi, da sta urejena skupnost in
posameznikova osebna sreča dve medsebojno neodvisni stvari, je zato nesmiselno.
Očitki
»eskapizmu«
Kot smo torej videli,
predstavlja Tihi mož čudovito
katoliško vizijo skupnosti oziroma razmerja med posameznikom in njegovim širšim
okoljem. Toda ali je ta vizija resnična? Ali ni to dejansko nedosegljiv ideal,
ki ga nobena skupnost na svetu doslej ni dosegla? Najbolj osnoven očitek filmu
bi torej lahko bil, da je eskapističen, da predstavlja nedosegljivo in
nerealistično vizijo, ki z realnim življenjem in problemi običajnih ljudi nima
veliko skupnega.
Očitki eskapizma pogosto
letijo tudi na t. i. »tradicionalistično gibanje« v celoti. Tradicionalno
usmerjenim katoličanom večkrat očitajo njihovo zagledanost v preteklost, v
domnevno zlato dobo pred kaosom šestdesetih let. Pri tem naj bi pozabljali na
manj svetle plati takratne dobe, na razpasli klerikalizem, nepripravljenost na
dialog, triumfalizem itd. Hkrati naj bi preveč poudarjali cerkvene strukture
ter pozabljali na osebo v njeni konkretnosti, na to, da je vsako človeško
življenje na nek način »umazano« ter da objektivna moralna pravila ne morejo
podati ustreznega odgovora na te probleme. 
Čeprav se s takimi in
podobnimi očitki ne moremo v celoti strinjati, jim lahko pripišemo vsaj
določeno mero resničnosti. Vizija skupnostnega življenja, kot se kaže v
omenjenem filmu, je gotovo idealizirana. Tudi v tako katoliški državi, kot je
bila Irska v prvi polovici 20. stoletja, se je pod lepim površjem skrivalo marsikaj
grdega in nepravilnega, kar so denimo naplavila na dan nedavna poročila o
spolnih zlorabah s strani irskih duhovnikov. Prav tako tudi splošno katoliško
življenje v prvi polovici 20. stoletja in prej ni bilo idealno. Navsezadnje,
mar bi kolaps Katoliške Cerkve po drugem vatikanskem koncilu lahko bil tako
radikalen, če bi bila Cerkev v času papežev Pija XI. ter Pija XII. res tako
močna in notranje kohezivna?
Naravnost
»eskapistične« vizije
A tudi če kritikom
priznamo vsaj delno upravičenost njihovih ugovorov, se mi zdi, da ta kritika ne
oslabi bistvenega pomena »eskapizma« oziroma vizije zgledne katoliške
skupnosti. Eskapizem namreč temelji na osnovni predpostavki krščanske vere – človek
je z izvirnim grehom postal padlo bitje. Čeprav nas je Kristus s svojim
darovanjem odkupil izpod oblasti greha, nas do njegovega dokončnega prihoda še
vedno vežejo vezi greha in z njim povezana krivda. Živimo torej v »solzni
dolini«, ki je nikakršna človeška prizadevanja ne bodo spremenila v novi
»rajski vrt«. Še več, kot so nam pokazale ideologije 19. in 20. stoletja,
našega položaja ne moremo radikalno spremeniti, temveč ga lahko s takimi
lažnimi mesijanskimi idejami grozovito poslabšamo. Ko torej sprejmemo
prepričanje o ujetosti človeka v vezi padlega sveta, je želja po izhodu
naravna. Naravno je, da si človek želi tega, kar je bilo zanj po božjem načrtu
prvotno določeno – popolno življenje v božji in človeški ljubezni. 
Eskapizem je torej po
mojem mnenju naravna reakcija s krivdo obteženega človeka. Podobno je znani
angleške pisatelj John R. R. Tolkien zapisal v svojem eseju O pravljicah
»Kot
sem zapisal, predstavlja možnost Izhoda eno od poglavitnih funkcij pravljic, in
ker jih sam nikakor ne zavračam, je jasno, da ne delim čustev prezira ali
pomilovanja, ki jih je ”eskapizem” danes tako pogosto deležen. /… / Zakaj bi
človeka, ki se znajde v zaporu in hoče oditi domov, prezirali? Zakaj bi bil
deležen zaničevanja, če, ko mu to ni mogoče, razmišlja in govori o temah, ki ne
zadevajo ječarjev ali zidov, ki ga obdajajo?«
Zdi se mi, da predstavlja
Tihi mož podobno idejo. Moramo se
zavedati, da vizija katoliške Irske, kot jo predstavlja film, v taki obliki ni
obstajala. A kaj zato? Mar nam ne more kljub temu služiti kot ideal, h kateremu
je vredno stremeti? Mar ni v njej nekaj lepega, mar je kaj slabega v tem, če si
želimo, da bi tudi mi živeli v drugačnih, boljših okoliščinah? Seveda ne! Taka
želja bi za človeka, katerega pogleda še ni čisto prekrila tema greha, morala
biti naravna. Hkrati nas zavedanje o nedosegljivosti »raja na zemlji« ne sme
zapeljati v nasprotno skrajnost. Človeške skupnosti se glede doseganja skupnega
dobrega pogosto radikalno razlikujejo. Čeprav katoliške skupnosti v predmoderni
dobi ali v prvi polovici 20. stoletja resnično niso predstavljale popolnosti
ali izkoreninile greha, to še ne pomeni, da niso v številnih ozirih
predstavljale bistveno boljšega stanja. Nekdanje katoliške vaške skupnosti so
kljub vsem napakam bile bolj kohezivne in solidarne, kar je omogočalo večjo
duhovno, kulturno in materialno zavetje posamezniku. Trdimo lahko torej, da so
bolje udejanjale skupno dobro in odgovarjale na resnične človeške potrebe.
Analogno lahko odgovorimo
na očitke o pomanjkljivostih Cerkve pred II. vatikanskim koncilom. Seveda je
bilo v njej marsikaj narobe, a to nas ne sme zavesti v nekritično obsojanje.
Odnos današnjih katoliških »progresivcev« do tega obdobja cerkvene zgodovine je
izredno podoben sekularnim kritikam predmoderne družbe. Ne zmorejo namreč
pogledati, v katerih aspektih je tedanja Cerkev bolje opravljala svoje
poslanstvo, temveč jo bolj ali manj a
priori
zavračajo. Sam nasprotno menim, da je tudi tukaj na mestu zdrav
»eskapizem«. Če je Cerkev v tedanjem času imela častitljivo in duhovno bogato
liturgično prakso, rigoroznejšo katehezo, večji obisk pri bogoslužju in prejemu
zakramentov, bi morali to jasno priznati in ne bi nas smelo biti strah pred tem,
da izpademo »nostalgiki«, kot je Branko Cestnik nedavno nekoliko prezirljivo
označil kardinala Burka in njegove podpornike. V tem primeru hrepenimo namreč
po nečem boljšem, po lastnostih, ki bi jih Cerkev po svojem bistvu vseskozi
morala izkazovati.  
»Eskapizem« sam po sebi
torej ne more predstavljati težave, vizija boljšega življenja je naravna in
nujna. Težava pa nastane, če pozabimo na omejitve, ki nas vežejo. Če torej
»eskapistične« vizije ne sprejmemo kot ideala, ki naj nam pomaga k boljšemu
skupnemu in verskemu življenju, temveč kot goli ideološki program, s katerim
udrihamo po nasprotnikih.