Blagoslovljen Božič in srečno novo leto!


Vsem bralcem ob
prazniku rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa želimo, da bi v novem letu
napredovali na poti svetosti.
Naše božično
darilce za vse pa je pesem Luč svetá,
ki jo je napisal duhovnik Mihael Opeka (1871–1938), objavljena pa je bila leta
1897 v reviji Dom in svet. Priporočamo
počasno, dvakratno branje.
🙂
Luč
svetá
Temà po zemlji moč razklada,
Objema ljudstva tožen mrak,
Od vzhoda solnca do zapada
Nebo preprega črn oblak,
Oblak grozan –
Kot da se bliža zadnji dan,
Ki prerodé se v njem svetovi,
Vzdihujejo v temi rodovi
Od grôze in strahú.
Zašèl jim s póti je mirú,
Nikjer ni varen več korak:
Čimdalje bolj neznani kóti,
Čimdalje bolj so krive póti,
Povsod bojazni plàšni vzkliki . . .
Pred ljudstvi távajo vodniki
Kot slepci préd-se tipajoč —.
Strašnà temà in noč!
A luči ni!
Vodniki, ki od luči prave
V temò so ljudstva zapeljali,
Vse luči svoje so požgali,
Ostali zdaj so brez svečave:
Oj, da nikdár
Ni svetil v svetu njíhov žar
Takó slepeč, kot óne luči,
Ki v dálji potnika slepé,
Da spéhan se za njimi muči,
Dokler ne zmanjka mu stezé — —
Razum je luč! tako zavpili
Med ljudstva krivi so preroki,
Da bi mu poti razsvetlili —:
„E d i n a luč —- v njì jásni vzróki,
V njì smótri jásni so stvarém ;
In česar luč ta ne doseže,
Kamòr ne more umovanje,
Oj bratje, to so nične sanje,
To nas ne briga, nas ne veže,
Kdo vprašaj nas po tém!
Temà je vera — strani ž njo,
Slobodna misel luč je naša,
V nji vsaka druga luč ugaša,
Kot v solnčnem zlátu zvezd srebró…
A drugi so se krohotali,
Materije so luč prižgali
In svetit šli v ,temó’ . . .
Napredek tam, tu človečanstvo
In bratoljubje in slóboda
In uživánje in poganstvo
In drugih lučij sto
Vodniki ljudstvom so kazali,
Da bi od vzhoda do zahoda
Krščanstva ,mrak’ razgnali — —
Toda zaman!
V naróčaj luči blagodejni
Dospèl ni rod svetlôbe žejni:
Po dnevu žarnem koprnèl,
In ni zagôrel njemu dan,
Le v noč z vodniki je zašèl
Človeški bedni rod.
Temà gostejša vsepovsod,
Temà je v srcih in umôvih,
Temà v človeških je sinovih,
Nihčè ne ve nì kod nì — kam,
Mračán je lažilučij plam,
Vsi pogašêni so svetilki,
Pred ljudstvi tavajo vodniki
Kot slepci, préd-se tipajoč —
Strašnà tema in noč!
In luči ni — —
Oj trume, trume zapeljane,
V temò egiptovsko prodane :
Obrnene od luči zláte,
Očí zavezane imate . . .
Z očij obézo! — luč gorí,
Gorí še vedno plameneče,
Kažoč nam pot mirú in sreče,
Nebeško-lep je nje sijaj :
Z očij obézo! — K nji n a z a j!
Nad Betlehemom oznanila
To luč je zvezda mila svetu,
Od Luči Luč, ki je svetila
Od večnih vekov pri O č e t u;
Iz Jakopovega rodú
Izšla nam zôra je mirú,
Iz čiste, svete Porodice
P r a v i c e  S o l n c e in  r e s n i ce
V temò je zemsko posijalo
Z oboka žarnega nebá,
Od Luči Luč — in luč svetá . . .
On, ki je solnca žar zanétil,
Pod solncem nam je sam prisvétil,
Telesnim lučim vsem izvòr,
Postàl je svetu rešnji zòr.
Iz težkih sanj
Tedàj je zêmlja se vzdramíla,
Ozrla žêljna se je vanj
In v zoru tem slavíla
Iz smrtne je nočí vstajenje:
Kjer svit le-tá je posijál,
Povsod pognalo je življenje
Veselo, bujno svojo kal
Iz tèmnih nočnih tâl;
Razmíkale so se meglé,
Zaznávale stezé;
Iz mraka plašnega in zmot
Tedàj v svetlôbe domovino
Uzrlo je človeštvo pot
Tesnò — a pravo pot e d i n o.
Rodovi, ki na desno, levo
Takràt so távali slepó,
Pozdrávili so luč kraljevo
In varno šli za njó
Iz veka v vek . . .
A glej, gorjé:
Viharnih časov burni tek
In laž in v prsih slèpa strast
Zavêli spet od luči té
Rodove so v temé propast.
Od vzhoda solnca do zapada
Objema ljudstva tožen mrak,
Temà po zemlji moč razklada,
Nebo preprega črn oblak,
Oblak grozán —
Kot da se bliža zadnji dan,
Ki v njem se prerodé svetovi,
Vzdihujejo v temi rodovi
Od grôze in strahú . . .
N a z a j , n a z a j na pot mirú,
Ve trume národov nesrečne,
Nazaj do p r a v e luči večne,
Ki je izšlà, da več ne vtóne,
Ki ne stemní je mrak temán,
Ki noč pretvarja v žívi dan,
Ki je otela milijóne
Kažóč jim pot iz zemskih tog —
Nazáj do zôrne luči jasne,
Ki večne veke ne ugasne,
Do luči, ki je — Kristus-Bog!
Mihael Opeka