O izvajanju apostolske spodbude Amoris Laetitia


Nedolgo
tega smo lahko prebrali poročilo o plenarni seji Slovenske škofovske
konference, kjer je bilo govora predvsem o implementaciji apostolske spodbude
Amoris Laetitia, ki smo ji na blogu posvetili že veliko pozornosti. Kot je bilo
že večkrat opozorjeno, so nekatera mesta papeške spodbude odprta za različne
interpretacije, tudi take, ki predstavljajo jasen prelom z dosedanjim naukom
Katoliške Cerkve. Lahko so heretične, v nasprotju z Božjimi zapovedmi in Svetim
pismom. Na dvoumnost apostolske spodbude so pred kratkim opozorili tudi štirje
ugledni kardinali (Raymond Burke, Joachim Meisner, Carlo Caffara, Walter
Brandmüller), ki so zato na Kongregacijo za nauk vere ter papeža naslovili
pet uradnih teoloških vprašanj (t.i. »dubia«) glede njene pravilne
interpretacije. »Dubia«, ki jih prevedene objavljamo spodaj, zahtevajo jasen
odgovor z da ali ne. Papež jim je
dejal, da na vprašanja ne bo podal uradnega odgovora, zato so vprašanja tudi
javno objavili. Kardinal Burke je izrazil namero, da bodo v primeru, da
odgovora ne bodo dobili, sami izvršili formalno dejanje korekcije zaradi
papeževe opustitve nedvoumnega izreka o lastnem nejasnem učenju. 
Iz
tega razloga se odpira vprašanje, kako je potem spodbudo sploh mogoče
avtentično implementirati. Dosedanja praksa je nadvse zaskrbljujoča. Nekatere
škofovske konference in posamezni škofje so glede tega ubrali bistveno različne
pristope, ki posledično rušijo enotnost pastoralne prakse Cerkve ter njo samo
posledično delijo na pravoverne in modernistične škofije oz. škofovske
konference. Iz vseh omenjenih razlogov se zdi še toliko bolj jasno, da bo
učenje Amoris Laetitie ostalo na privatni ravni posameznih papežev (podobno kot
npr. prepričanje papeža Janeza XXII., da nihče ne bo gledal Boga vse do
poslednje sodbe), ki niso del uradnega učiteljstva Cerkve. Pretirano posvečanje
spodbudi se nam zdi nepotrebno, posebno če upoštevamo, da je Cerkev v zadnjih desetletjih
izdala že celo vrsto dokumentov o družinskem življenju in družinski pastorali,
katerih interpretacija ni vprašljiva.
Na žalost pa izgleda, da nam nameravajo »duh
usmiljenja« spustiti po grlu kot ricinusovo olje. A katoliški TIGR se ne da.
🙂
Dvom
št. 1:
Sprašujemo, ali je,
sledeč besedilu Amoris Laetitia
(300-305), sedaj dovoljeno podeljevati odvezo v zakramentu spovedi in
posledično prejem svetega obhajila osebi, ki živi more uxorio z drugo osebo, čeprav jo že veže veljavna poročna vez
in ne izpolnjuje pogojev navedenih v Familiaris
Consortio
84, ki sta jih kasneje potrdila dokumenta Reconciliatio et
Paenitentia
34 in Sacramentum Caritatis 29. Ali se lahko izraz
»v nekaterih primerih« iz opombe 351 k odstavku 305 spodbude Amoris Laetitia
nanaša na ločene osebe, ki v drugi zvezi živijo more uxorio?
Dvom
št. 2:
Ali po izdaji apostolske
spodbude Amoris Laetitia (304) še
vedno velja učenja sv. Janeza Pavla II. iz Veritatis
Splendor
(79), ki temelji na Svetem pismu in tradiciji Cerkve, o obstoju
absolutnih moralnih norm, ki prepovedujejo intrinzično zla dejanja brez vseh
izjem?
Dvom
št. 3:
Ali lahko po izdaji Amoris Laetitia (301) še vedno trdimo,
da se oseba, ki redno živi v nasprotju z božjim zakonom, kot je npr. prepoved
prešuštvovanja (prim. Mt 19: 3-9), nahaja v stanju stalnega smrtnega greha? 
Dvom
št. 4:
Ali moramo po trditvah Amoris Laetitia (302) o »okoliščinah, ki
lahko zmanjšajo moralno odgovornost« še vedno upoštevati učenje sv. Janeza
Pavla II. iz okrožnice Veritatis Splendor
(81), ki temelji na Svetem pismu in tradiciji Cerkve, da »okoliščine in namere ne
morejo nikoli spremeniti intrinzično zlega dejanja v subjektivno dobro oz.
sprejemljivo dejanje«.
Dvom
št. 5
Ali po Amoris Laetitia (303) še vedno velja
učenje sv. Janeza Pavla II. iz Veritatis
Splendor
(56), utemeljeno na Svetem pismu in tradiciji Cerkve, ki
izključuje »kreativne« interpretacije o vlogi vesti in poudarja, da se nikoli
ne moremo sklicevati na lastno vest pri legitimiranju izjem glede upoštevanja
absolutnih moralnih norm, ki prepovedujejo intrinzično zla dejanja. 

Full text and Explanatory Notes of Cardinals’ Questions on ‘Amoris Laetitia