Ad Orientem: Obrnimo se k Njemu!

V mašni usmeritvi ad orientem
se duhovnik ne obrača proč od ljudstva. On je skupaj z njim – med njimi
in vodeč jih – obrnjen h Kristusu in čakajoč na njegov prihod. 
»Bodite čuječi,« govori Kristus. »Bodite oprezni! Ne veste namreč, kdaj
bo prišel čas.« Ne vemo, kdaj bo prišel čas, ko se bo Kristus vrnil.
Vemo pa, da moramo nanj čakati. Bodimo skupaj »obrnjeni proti vzhodu«,
čakajoč Kristusa v sveti mašni žrtvi in v naših življenjih. 
Posnetek je ustvaril in objavil lasnik kanala Kolbe1019, Gabriel Castillo.

Izvirnik je objavljen pod naslovom EPIC VIDEO: *Ad Orientem*