Za nasprotovanjem tradicionalni latinski sveti maši stoji hudič


Katolik po svoji vesti ne
more sovražiti tradicionalne latinske svete maše. Ne more zaničevati tako
častitljivega obreda, ki je neštetim dušam pomagal na poti k svetosti. Kljub
temu pa je veliko modernistov, ki proti tradicionalni liturgiji uporabljajo
besede največjega prezira. Kdo jih nagiba k gojenju čustev odpora do vsega, kar
ima okus po »tradiciji« v krščanskem življenju? Kdo je ta, ki jih ščuva k
preganjanju in nasprotovanju katolikom, ki so zvesti tradiciji? Hudič!
Blaženi Gabriele Maria
Allegra (1907–1976), pobožni frančiškan, misijonar, ki je v kitajščino prevedel
celotno Božjo besedo, je o tem napisal nekaj močnih besed:
Ko
pomislim, da se latinščine ne študira več, da smo tudi v tem sledili
protestantom, ali točneje, nekaterim protestantskim sektam, ko pomislim, da so neizmerna
latinska patristična literatura, najodličnejši dokumenti zgodovine božje Cerkve
na Kitajskem, ki so napisani v latinskem jeziku, zapečateni za duhovnike
prihodnosti, in dodajam, ko pomislim, da so za nas frančiškane vsi naši viri in
vsa naša velika dela napisana v latinščini, dobim solzne oči, in to ne
metaforično. […] V določenih dvoumnostih v liturgiji in disciplini, v
nasprotovanju latinščini, sveti maši Pija V. in gregorijanskemu petju, […] v
teološkem pluralizmu, v indigenizaciji lokalnih Cerkva sam vidim navzočnost
tistega, ki mu pravimo inimicus homo, satanovo delo.
(citat
iz »Ideo multum tenemur Ei«, zvezek III, 23. avgust 1975)