Presveti zakrament – sv. Peter Julijan Eymard – I.


PREMIŠLJEVANJE O SVETEM OBHAJILU
Iz spisov in govorov
Sv. Petra Julijana Eymarda
1.
SMISEL SVETEGA OBHAJILA
Odpri
svoja usta,
da jih
napolnim (Ps 80, 11)
         Ker
je ljubezen Jezusa Kristusa najpopolnejša v obhajilu in podeljuje najobilnejše
milosti v svojem neizrekljivem združenju z obhajancem, moramo po obhajilu
hrepeneti, in sicer po pogostem, celó vsakdanjem, hrepeneti z vsem, kar nam
morejo vdihniti pobožnost, krepost in ljubezen dobrega, svetega, popolnega.
         S
svetim obhajilom se posvečujemo bolj kakor s katerim koli drugim sredstvom, ker
je sveto obhajilo milost, vzor in vaja za vse kreposti, kajti vse se
izpopolnjujejo v tem božjem delovanju.
Obhajilo vernikov pri škofovi tihi sveti maši
         Zato
pa mora postati obhajilo vodilna misel uma in srca, smoter vsakega prizadevanja,
vse pobožnosti, vse kreposti. Sprejemati Jezusa nam bodi namen in postava
življenja. Vsa dela se morajo stekati v sv. obhajilo kot svoj končni namen in
iz njega potekati kot iz svojega počela.
         Živimo
tako, da bomo mogli pogostno ali celó vsakdanje sv. obhajilo prejemati
koristno. Skratka, izpopolnjujmo se, da bomo sv. obhajilo dobro prejemali, in
živimo tako, da ga bomo vedno prejemali.
         Toda
sli ne bo morda božja veličina tvoje ničnosti zdrobila? Ne, v sv. obhajilu ni
tiste in božje veličine, ki kraljuje v nebesih. Mar ne vidiš, da je Jezus
zakrit zato, da te ne bi navdajal s strahom in da bi ti upal gledati ga in se
mu bližati?
         Morda
pa te straši tvoja nevrednost, da si ne upaš bližati se neskončno svetemu Bogu.
Res je, največji svetnik, najčistejši kerub ni vreden, da bi prejel Boga v sv.
hostiji. Toda ali ne vidiš, da Jezus skriva svoje kreposti, celó svojo svetost,
da ti kaže le svoje dobrote. Ali ne slišiš milega glasu, ki ti govori: Pridite
k meni? Ali ne čutiš bližine božje ljubezni, ki te vleče k sebi? Saj ti ne
dajejo tvoje zasluge pravice in tvoje kreposti ti ne odpirajo vrat v božjo
obednico. To dela Jezusova ljubezen.
         »Pa
imam tako malo pobožnosti, tako malo ljubezni! Kako naj prejmem svojega Gospoda
v tako mlačno dušo, ki ga gotovo odbija in zasluži njegovo preziranje?«
         Mlačen
si? Rázlog več imaš, da se potopiš v ta ogenj ljubezni. Odbijaš ga? Ne, tega
dobrega Pastirja, tega nežnega Očeta, ki je bolj oče kakor vsi očetje in bolj
mati kakor vse mater – nikoli! Čim bolj si bolan in slaboten, tem bolj ti je
treba njegove pomoči: kruh je življenje slabotnih in močnih.
         »Toda
morda imam grehe na vesti…?« Izprašaj si skrbno vest in dokler se ne zavedaš
smrtnega greha, smeš iti k sv. obhajilu. Če odpustiš tistim, ki so te
razžalili, so tvoje napake že odpuščene. Svoje vsakdanje malomarnosti,
raztresenosti v molitvi, prve vzgone nepotrpežljivosti, nečimrnosti,
samoljubja, nemarnosti pri takojšnem zavračanju skušnjav: poveži vse to drobno
Adamovo grmičevje in ga vrzi v ogenj božje ljubezni! Kar odpušča ljubezen, je
prav gotovo odpuščeno.
         Nikar
se ne daj odvračati od svete mize s praznimi izgovori, marveč rajši prejemaj
sv. obhajilo zaradi Jezusa Kristusa, če že ne zaradi sebe. – Prejemati sv.
obhajilo zaradi Jezusa Kristusa, se pravi, tolažiti ga v zapuščenosti, v kateri
ga pozablja večina ljudi; se pravi, povedati mu, da se ni zmotil, ko je
ustanovil zakrament duhovnega krepčila; se pravi, izkoriščati zaklade milosti,
ki jih je Jezus shranil v sv. Rešnje Telo zato, da jih deli ljudem; še več:
pravi se, njegovi zakramentalni ljubezni omogočati, da razliva življenje, kakor
si ga želi; njegovo dobroto osrečevati, da deli dobrote, njegovemu kraljevemu
dostojanstvu omogočiti slavo, da bogato razvija svojo darežljivost. Ako torej
prejemaš sv. obhajilo, na veličasten način dopolnjuješ namen sv. Rešnjega
Telesa. Brez obhajancev bi ta reka tekla v izgubo; goreča ljubezen ne vnemala
src in Jezus bi bil kralj ne prestolu, a brez svojih podložnikov.
         Sv.
Obhajilo pa ne daje Jezusu v sv. zakramentu samo priložnosti, da zadosti svoji
ljubezni; daje mu tudi novo življenje, da ga bo posvetil Očetovi slavi. V
svojem poveličanju ga ne more več slaviti z ljubeznijo ki je bila svobodna in
zaslužena. Pri sv. obhajilu pa bo prišel v človeka, se z njim zvezal in spojil.
Po tej čudoviti združitvi bodo kristjani postali udje ter čutne in žive
zmožnosti za poveličanega Jezusa. Posluževal se bo njihove svobode, njih
kreposti so zaradi njegove milosti. Tako se bodo po sv. obhajilu verniki
spreminjali v Jezusa samega in Jezus bo v njih na novo oživel.
         Tedaj
se bo v obhajancu godilo nekaj božjega. Človek bo delal, a Jezus mu bo zato
dajal milost; zasluženje bo človekovo, slava pa Jezusova. Jezus bo tedaj mogel
svojemu Očetu govoriti: »Ljubim te, molim te, še trpim, ker znova živim v svojem
udu.«
         Glej,
to je, kar daje obhajilu najvišjo moč: je drugo in večno učlovečenje Jezusa
Kristusa, ustvarja vzajemno življenje in ljubezen med Jezusom Kristusom in
človekom. Skratka, obhajilo je za Jezusa Kristusa novo življenje.