Ne rušimo edinosti – služimo Cerkvi!

Med nasprotniki širše
dostopnosti tradicionalne latinske maše obstaja argument, ki je za nas posebno
boleč. Gre namreč za argument, ki pravi, da z našim delovanjem rušimo edinost
Cerkve. To edinost naj bi rušili že samo s tem, ko organiziramo svete maše po
Rimskem misalu sv. Janeza XXIII. iz leta 1962. Ko smo pred nekaj leti govorili
o načrtih in usmeritvi združenja Juventutem Slovenija, ki je bilo takrat še v
povojih, smo celotno zadevo zajeli v eno načelo: naša naloga je le ta, da
širimo lepo liturgijo in dobro teologijo. Svete maše v naši organizaciji in več
kot dvesto petdeset zapisov na tem blogu pričajo o zvestobi omenjenemu
preprostemu načelu.
Sedaj pa k edinosti. Naše
stališče je, da s svojim delovanjem ne rušimo edinosti; še več, s svojim
delovanjem dejansko na zelo lep način služimo Cerkvi.
Edinost
v raznovrstnosti
Kompendij Katekizma
katoliške Cerkve na vprašanje o različnosti bogoslužnih izročil najprej
odgovarja s tem, da posamezno liturgično izročilo ne more izčrpno oziroma
popolno izraziti nedoumljivega bogastva Kristusove skrivnosti. Že od samega
začetka se je to bogastvo pri različnih ljudstvih in kulturah izražalo v
takšnih oblikah, ki so se v čudoviti raznovrstnosti medsebojno dopolnjevale. 
V Cerkvi poznamo veliko
število priznanih obredov in vsi so legitimni. V vseh enaindvajsetih vzhodnih
katoliških Cerkvah obhajajo raznovrstni obredi, ki nikakor ne načenjajo njihove
medsebojne edinosti, prav tako pa ne načenjajo edinosti katoliške Cerkve kot
celote. Ob tem bi lahko kdo pripomnil, da ni težava v tem, če so različni
obredi omejeni na svojo matično regijo, temveč v tem, da jih več hkrati ne more
sobivati na istem geografskem območju. Toda ta pripomba ne drži. So mar frančiškani
rušili edinost, ko so v naše kraje, kjer je sprva prevladoval oglejski obred,
prinesli rimskega? Ali denimo obstoj grkokatoliške župnije v večinsko rimokatoliškem
Zagrebu ruši edinost? Je obstoj glagoljaškega samostana v Kopru rušil edinost? Nikakor
ne. Ravno nasprotno, takšna raznovrstnost je vedno bila in je še ponos teh mest
in škofij! 
Sedaj ko razumemo, da
darovanje več različnih obredov na določenem območju ne more načenjati edinosti,
se lahko vprašamo, katero je merilo zagotavljanja edinosti v raznovrstnosti. Če
se zopet navežemo na Kompendij, dobimo odgovor, da tovrstno merilo predstavlja
zvestoba do apostolskega izročila, torej občestvo v veri in zakramentih, ki jih
je Cerkev sprejela od apostolov. To občestvo pa pride do izraza v apostolskem
nasledstvu in ima v njem tudi svoje poroštvo. Cerkev je katoliška in prav zato
je v svoji edinosti zmožna povezati vsa resnična bogastva kultur.
Povsem jasno je, da smo
mi, ki organiziramo in se udeležujemo tradicionalnih svetih maš, zvesti sinovi Cerkve.
Nikakor ne nasprotujemo izročilu in zakramentom. Ravnamo se po uradnih
navodilih hierarhične Cerkve, podložni smo papežu, škofom in duhovnikom. Za vsako
sveto mašo v naši organizaciji smo vedno ponižno prosili in si pridobili vsa
tako pisna kakor ustna dovoljenja nadrejenih.
Ideologija
in izročilo
Po drugi strani pa jasno
izjavljamo, da ne dovolimo, da se nam kot izročilo, pokorščina in podložnost
prodaja nekaj, kar to ni. Poglejmo primer. Nekateri izmed naših prijateljev so
nas obvestili, da jim v imenu te napačno razumljene edinosti v njihovih
župnijah ne želijo deliti obhajila kleče in na usta. Obhajilo kleče in na usta
je pravica vsakega vernika in v imenu »edinosti« se ne sme nikogar siliti, da
prejema obhajilo stoje in na roke. Podobno je s tradicionalno latinsko sveto
mašo, ki ni bila nikdar prepovedana, z motuproprijem Summorum Pontificum pa je bila tudi uradno liberalizirana. Do nje
imajo pravico vsi duhovniki in verniki, ki se zanjo odločijo.
S tem, ko se nam podtika
rušenje edinosti, se po nepotrebnem straši ljudi in povečuje predsodke do
svojih katoliških bratov, ki jim je tradicionalna latinska maša pri srcu. Mar
ne bi bilo v duhu pristnega medsebojnega dialoga bolje, da bi se kdo, ki nas
ima v želodcu, opogumil in nekoč prišel k tradicionalni latinski maši, nas
spoznal, se z nami pogovoril in mogoče razblinil svoje predsodke?
Raznolikost
Cerkve in svetost tradicionalne latinske maše
Raznolikost katoliških
redov je lep dokaz, da razlike ne rušijo, ampak so znak veličastnosti. Karizma
dominikancev ne ruši karizme jezuitov, prav tako karizma kapucinov ne ruši
karizme cistercijanov. Ljudske pobožnosti, ki denimo obstajajo s Sloveniji, v
Italiji pa ne, prav tako ne rušijo edinosti. Še več, so mar različne ure
nedeljskih svetih maš po župnijah rušilci edinosti župnijskih skupnosti?
»Kar je bilo prejšnjim
generacijam sveto, ostaja sveto in veliko tudi za nas in ne more biti naenkrat
razglašeno za prepovedano ali celo škodljivo.« To so preproste, a jasne besede
Benedikta XVI. Nekateri si celo upajo reči, da je Benedikt z izdajo motuproprija
Summorum Pontificum naredil napako in
škodil Cerkvi. O nedopustnosti takšnega razmišljanja naj rečemo le to, da bi z
enakim površnim merilom za napako in škodovanje Cerkvi lahko razglasili čisto vsako
papeško odločitev. V tem izkrivljenem duhu bi lahko denimo rekli, da je papež
Pavel VI. naredil napako, ko je izdal novi misal. Lahko bi tudi rekli, da je
sv. Janez Pavel II. sredi osemdesetih let naredil napako, ko je sklical zbor
devetih kardinalov z nalogo, naj raziščejo pravni status tradicionalne latinske
svete maše, in ko je nato potrdil njihova dognanja, da tradicionalna maša ni
bila nikoli prepovedana, da je torej noben škof ne more prepovedati maševati
svojim duhovnikom, da je potemtakem povsem legitimna. Takšno razmišljanje je
seveda absurdno in ne vodi nikamor.
Zaključek
Tradicionalna
latinska sveta maša ne ruši edinosti, ampak celo povečuje slavo in čast Cerkve
v svetu. Po izdaji Summorum Pontificum
je med prvimi papežu čestital moskovski patriarh Aleksij II., takratni duhovni
vodja Rusije. Izrazil je zadovoljstvo nad to Benediktovo potezo in jo dojel kot
izredno pomembno ter obenem ekumensko dejanje. 
Poznavanje
lastnih korenin in črpanje iz še vedno veljavnega izročila je vselej spodbuda
za nadaljnjo poglobitev tako v osebnem kot občestvenem duhovnem življenju.
Za konec pa naj velja opozorilo svetega Pavla, ki v pismu Korinčanom pravi, naj se med seboj dopolnjujemo in naj ne pravimo, da smo Apolovi, Kefovi ali Pavlovi, ampak Kristusovi!