Družina kot zemeljska in nebeška stvarnost

Praznovanje Svete družine kmalu po Božiču je za nas pomenljivo. Gre
sicer za edinstveno in neponovljivo družino tu na zemlji, pa vendar nam
tudi v svoji edinstvenosti sporoča marsikaj pomembnega – zlasti za naše
družine, pa ne samo, saj podobna načela veljajo tudi za naša
prijateljstva, naše skupnosti, delovne, župnijske in podobne, na koncu
pa tudi za vsakega od nas. Ko govorim o družini, naj bo jasno, da gre za
skupnost moža in žene, ki je sklenjena tudi pred Bogom, in je odprta za
roditev in vzgojo otrok.Gre za precej globljo vez, saj ni sklenjena le
pogodba med dvema strankama, temveč kar zaveza, in sicer je tu še
tretji, Bog. Pogodba je izmenjava volje in stvari, zaveza je popolna
izročitev, podaritev oseb. Tudi sama vera je zaveza, zato pa je tudi
jasno, da kjer vere ni, se zelo težko ljudje odločijo za poroko. Tudi,
kdor ni krščen, mora imeti neke vrste vero v tisto, kar dela in v ljudi,
s katerimi je – mnogi so mi to tudi potrdili. Lahko, da ne priznavamo
skupnih izhodišč v Bogu, imamo pa druga skupna izhodišča v naravi oz.
stvarstvu, kot mu mi pravimo.
 
Lahko se v življenju zgodi marsikaj, zato lahko pride do razbitja,
ranjnosti in še česa družin, ne moremo pa pojmovati kot družin tistih,
ki živijo skupaj, so krščeni, lahko imajo tudi otroke, pa niso cerkveno
poročeni, kakor tudi ne moremo imeti za družine tistih, ki se, četudi bi
se lahko poročili v cerkvi, poročijo le civilno, pred državo. Četudi bi
bil v paru samo eden krščen, je dolžan poskrbeti, da se cerkveno poroči
in delati, zlasti seveda molitveno, v smeri, da bi tudi drugi nekoč
prejel milost vere, kakor je njegova dolžnost tudi poskrbeti za versko
vzgojo otrok. Prav beseda dolžnost je tu pomembna, saj je cerkvena
poroka tudi dolžnost. Ko to dolžnost izpolnimo, dobimo dostop tudi do s
tem povezanih pravic, vse drugo je manipuliranje in izsiljevanje, pa ne
nas duhovnikov, temveč v končni fazi Gospoda samega. Jožef in Marija,
Elizabeta in Zaharija, kakor tudi mnogi drugi, so živeli pravično, so
torej bili v Božji pravičnosti, so bili Bogu poslušni. Zato so tudi
prejeli številne milosti. Podobno velja tudi za nas – če smo Gospodu
poslušni, se naredi prostor za njegove milostne darove, za darove
njegove neskončne ljubezni in usmiljenja. 
 
Tudi, ko govorim o skupnosti, ne mislim na razno razne partnerske
skupnosti, da ne bo pomote, temveč na župnije, samostane, delovne
time… Zadnje čase, že kar nekaj časa, pravzaprav, se tudi v Cerkvi žal
popušča določenim težnjam tega sveta in se nekaj razširja pojme, a to
ni prav. Prav sveta družina nam namreč govori o družini kot tisti, ki
ima ne le zemeljsko, temveč tudi nadzemeljsko, duhovno razsežnost, ki bi
ji lahko rekli tudi, da je nebeška razsežnost. Kot križ ima tudi
družina potemtakem vodoravno in navpično razsežnost. Ker pa duhovna
razsežnost, povezava z nebeškimi stvarnostmi, šepa nasploh v našem
življenju, ni nič čudnega, da šepa tudi po skupnostih, ki jih sklepamo
ljudje, zlasti je seveda to pogubno za naše družine. Ker družina ni le
zemeljska, temveč tudi nebeška skupnost, je duhovna razsežnost izrednega
pomena, je tista hrana, ki jo tako potrebuje za trdnost, enotnost in
obstojnost, kakor tudi za zdrave in dobre medsebojne odnose. 
 
Cerkveni očetje in svetniki so namreč govorili o sveti družini kot o
Sveti Trojici na zemlji – sv. Jožef je podoba nebeškega Očeta, Jezus je
seveda sam Božji Sin, Marija pa je najčistejši odsev Sv. Duha. Ko je
Božji Sin prišel na svet, je v zemeljske družine prinešel nekaj
nebeškega, tako da so družine, sklenjene pred Bogom in z njim, odsev
Boga samega, ki je Troedini Bog. Družina, človeška skupnost, pa tudi
posameznik, ki na Boga pozabi, ne more niti odsevati nič nebeškega, ne
more kazati na Boga, kakor tudi ne dejstva, da nas je ustvaril po svoji
podobi.  Jožef, ki ni telesni oče Jezusa, kaže na to, kako je še bolj
pomembno duhovno očetovstvo, pa tudi Marija nam kaže podobno, kako
pomembno je duhovno materinstvo s svojim zgledom. Ne gre le za to, da
imamo otroke, temveč tudi, da vemo, kaj je njihov končni cilj, ki je
konec koncev skupni cilj vseh nas – zveličanje.  
 
Sveta družina je tako družina, človeška družina, je pa seveda tudi
sveta, da bi kazala družinam, našim skupnostim in vsem nam pot navzgor.
Kaže nam, da se moramo truditi hoditi po poti svetosti. Neprestano smo v
Božji navzočnosti in v občestvu svetih, kar se je izražalo v nazareškem
življenju svete družine, v njihovem vsakdanu, pomembno pa je tudi, da
gremo v Božjo hišo. Ne potrebujemo namreč le duhovne navzočnosti, temveč
še bolj resnično navzočnost, po naših cerkvah pa je Jezus Kristus v pod
podeobo kruha resnično navzoč, kakor je tudi resnično navzoč v vseh
zakramentih – še več, on sam jih deli, v najčudovitejšem pa se nam celo
on sam izroča v hrano. Zato je pomembna ena in druga duhovna hrana.
Pomembna je družinska molitev in trud za življenje po Božji volji v
vsakdanu družine, tako skupaj kot tudi posamič. Potrebujemo pa tudi
tisto najvišjo, največjo in najboljšo duhovno hrano, ki pa jo dobimo v
cerkvi. Spet velja, da ne moremo pričakovati darov od Boga, če nismo
izpolnili dolžnosti, kakor tudi nimamo določenih pravic, si jih pa lahko
izsilimo, kar se dogaja. Zlasti je tu mišljeno sveto obhajilo.
Velikokrat bi bila Očetova volja to, da v času obhajila obsedimo na
svojem mestu. Nimamo nobenih večjih grehov, pravimo, potem pa ne gremo
ob nedeljah in zapovedanih praznikih k sveti maši. Neki svetnik je
dejal, da preklinjanje in opuščanje nedeljske svete maše čedalje bolj
oddaljujeta Božji blagoslov od družin. Tu se pravzaprav začne vse
skupaj. 
 
Potrudimo se in se odločimo za očiščenje in posvečevanje sebe ter
družin, da bo lepo odsevala Božja luč ljudem: “Tako naj sveti vaša luč
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki
je v nebesih” (Mt 5,16).
 
 
Andrej Vončina – povzeto iz Vončotov portal