O zmotni katoliški skromnosti


V
zadnjih letih se znotraj zahodne katoliške javnosti ponovno pogosteje
razpravlja o načinih spoštljivega maševanja in morebitnem obujanju
tradicionalnih liturgičnih prvin. Obilico ustnih, spletnih, publicističnih in
tudi strokovnih komentarjev je mogoče razvrstiti v dveh skupini: v skupino,
kjer prevladuje mnenje o čim preprostejšem, skorajda revnem maševanju (po
zgledu domnevno revnega Jezusovega življenja), in v skupino, kjer prevladuje
mnenje o dostojanstvenosti in simbolni vrednosti liturgičnih dejanj, ki si zato
med drugim zaslužijo kakovostna in okrašena duhovniška oblačila. Naj na začetku
jasno poudarimo, da podpiramo slednjo.
V
duhu prevladujočih nazorov in vzdušja med današnjo zahodnoevropsko duhovščino je
mogoče precej zanesljivo predvidevati, da bi se o tej temi marsikateri župnik
izrekel nekako takole: »Dokler večina
mojih župljanov sprejema okrašena oblačila, se bom vanje oblačil. Ko te podpore
več ne bo, bom delal tisto, kar bodo ljudje od mene želeli.«
Pri
tem imamo po vsej verjetnosti opraviti s problematičnim načinom razmišljanja. Gre
za problem uklanjanja željam večine, za populistično govorjenje in delovanje. V
tem primeru je torej na delu strah, da bi določenega župnika njegovi župljani
obsojali ali mu celo odtegnili denarna sredstva, če ne bi sprejel njihovega
mnenja o lažni katoliški skromnosti. To pa je skromnost, ki se ne nanaša na
osebno držo v vsakdanjem življenju (npr. varčnost, zmernost, pomoč bližnjemu v
stiski ipd.), ampak na liturgijo, zlasti na maševanje, na ravnanje s samim
evharističnim Kristusom, ki nepojmljivo presega človeško stvarnost. 
Na
podlagi omenjenega se ponuja sklep, da bi morali biti tako duhovniki (zlasti
župniki) kot njihovi sodelavci zelo zadržani do kakršnega koli javnega mnenja. Slednje
lahko namreč tudi najbolj plemenite pojme sprevrže v njihovo nasprotje. Skromnost,
ki se nanaša na osebno držo v vsakdanjem življenju, je tako prevladujoče javno
mnenje zmotno preslikalo tudi na liturgijo in posledično vzpostavilo odpor do
vsega sakralnega, do vseh zunanjih znamenj, ki s svojo lepoto pričujejo o neki
drugačni, višji, »nebeški« resničnosti. 
Dobro
bi bilo, da bi si duhovniki in njihovi sodelavci sami zase trezno in umirjeno odgovorili
na naslednje vprašanje: »Kaj bi se v
različnih zgodovinskih obdobjih zgodilo s katoliško vero, če bi ljudje opustili
skrb za dostojanstvo in lepoto, če bi denimo sveto mašo ponižali na raven
povprečnega družabnega dogodka, če bi denimo povrhu vsega porušili skrbno
grajene, bogato opremljene in umetniško pomembne cerkve?«
Če bi se vse to
zares zgodilo – kar se je po drugem vatikanskem koncilu delno že dogajalo –
dandanes ne bi mogli občudovati prelepe gotske katedrale v Chartresu, bazilike
svetega Petra v Rimu ali pa konec koncev fresk mrtvaškega plesa v Hrastovljah
in zbirke mašnih plaščev v Mozirju. Bi bilo takšno ravnanje resnično krepostno?
Niti najmanj! Še več: takšno ravnanje bi katoliški veri odvzelo vidno lepoto in
jo napravilo za dolgočasno, pretirano pravičniško, morda celo manihejsko. Zanikalo
bi celovitost božjega stvarstva, ki je tudi vidno in otipljivo, pravzaprav
»telesno«, in vzpostavilo nekak dualizem med duhom in snovjo. 
Rešitev
težave, o kateri razpravljamo, je v veliki meri zelo preprosta. Rešitev je v
doslednosti! Če duhovnik ne obiskuje ali ne podpira revežev, če se ob tem še vozi
v razkošnem avtomobilu ali se prehranjuje v elitnih restavracijah, je njegova
verodostojnost vsekakor zelo nizka. Če pa je pri sveti maši oblečen v
kakovostna in dostojanstvena liturgična oblačila, če župnijska sredstva namenja
tudi za lepoto liturgične glasbe in celotnega svetega prostora, ne počne nič
drugega kakor to, da dobro opravlja svoje poslanstvo. Duhovnik je namreč v prvi
vrsti mašnik in s tem skrbnik bogočastja, češčenja resnično navzočega
evharističnega Gospoda. Duhovnikova doslednost je prav v tem, da zglednost
svojega vsakdanjega obnašanja do ljudi harmonično povezuje z lepoto liturgije,
kar pomeni, da ljubezen do ljudi povezuje z ljubeznijo do Boga. Lepota
liturgije Bogu sicer ni neposredno potrebna, saj je ta po svoji naravi popoln
in vsemogočen, vsekakor pa mu je ljuba, saj izraža predanost ljudi svojemu
Stvarniku, ki mu na tak način od svojih talentov in materialnih dobrin vračajo
svoj zahvalni delež ter obenem preko lepote simbolnih znamenj in dejanj
stremijo k vsepresegajoči lepoti »prihodnjega veka«. Lepota liturgije je tako
sestavni del vsake pristne pastorale in vernosti, navsezadnje pa predstavlja
pravico Boga, da prejme slavo, kakršna mu gre.
Duhovniki
in njihovi sodelavci naj torej vernikom ponudijo, da bi se ti preko lepe
liturgije uspeli dvigniti iz vsakdanjih skrbi in se ozrli k nebeškemu Očetu. Liturgija
je namreč srce življenja Cerkve, človeška dejanja pa so v temelju odraz odnosa
do Boga (začenši z liturgijo). Kdor ljubi Boga, bo namreč skoraj zagotovo
ljubil tudi bližnjega in živel osebno skromno. Brez zunanjih znamenj
pripadnosti Bogu, brez truda in sredstev, ki so namenjena Bogu, brez vidne
lepote, ki pričuje o nebesih, je vera omajana, krščansko življenje pa se lahko utopi
v morju povprečnosti in populizma. V tem smislu se je leta 1985 v obsežnem
intervjuju o stanju katoliške vere po drugem vatikanskem koncilu izrekel tudi
tedanji Prefekt kongregacije za nauk vere, kardinal Joseph Ratzinger: »Teolog [ali duhovnik, op. p.], ki nima rad
umetnosti, poezije, glasbe in narave, je lahko nevaren. Slepota in gluhota v
odnosu do lepega nista naključni; tako ali drugače se odražata v njegovi
teologiji.«
Jasno ločevanje med primerno držo vernikove osebne vsakdanje
skromnosti in neprimerno liturgično skromnostjo (zlasti v odnosu do
evharističnega Gospoda) med drugim odražajo besede in zgledi »svetega ubožca«
Frančiška Asiškega v prvem poglavju njegovega Pisma celotnemu redu:
»Zatorej vas, bratje, rotim, […] da izkazujete, kolikor le morete, vso
spoštljivost in čast presvetemu telesu in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa,
v katerem so bile vse stvari, ki so na nebu in na zemlji, pomirjene in
spravljene z vsemogočnim Bogom.«
Ob
sklepu tega članka velja omeniti, da se nismo uspeli dotakniti nekaterih
sorodnih in prav tako perečih težav, ki so prisotne v zahodnoevropskem (tudi
slovenskem) prostoru: nespoštovanja uradnih vatikanskih liturgičnih navodil,
splošne prakse prejemanja obhajila na roko, odsotnosti gregorijanskega
koralnega petja, zapostavljanja latinskega jezika in nestrpnosti do svete maše
po Rimskem misalu sv. Janeza XXIII., ki jo odlikujeta globoka teocentričnost in
doktrinarna jasnost.
Ne
pričakujemo, da bo to besedilo poželo splošno strinjanje, želimo pa, da je
razumljeno kot izrazito dobronamerno. Z dobrimi željami in s priznavanjem
dosedanjega truda številnih duhovnikov na različnih področjih za konec obujamo geslo
sv. Ignacija Loyolskega: »Ad maiorem Dei gloriam!«