Evharistični Jezus – najbolj ubog med ubogimi


Odlomek
iz zaključka knjige škofa Athanasiusa Schneiderja Corpus Christi, str. 72–76.

Evharistični
Jezus, torej Jezus Kristus, ki je resnično, osebno in stvarno navzoč pod
evharističnima podobama kruha in vina v Telesu, Krvi, Duši in Božanstvu, je v
Cerkvi zares najbolj ubog in nebogljen. Ali sploh obstaja večja revščina od
revščine evharističnih podob? Ena od božjih oseb je svobodno izbrala ne le to,
da si prevzame revščino človeške narave, tako da istočasno skrije svojo
božanskost, temveč je poleg tega izbrala, da skrije tudi zunanjost svoje lastne
človeške narave, tako da je postala vidna pod vidno in stvarno podobo kruha in
vina. V sveti hostiji je Jezus na nedoumljiv način razodel in izvršil tole
resnico: »Bogat je bil, pa je zaradi vas
postal ubog.«
(2 Kor 8,9) V evharistični navzočnosti se Jezus ni odrekel
samo svojemu božjemu in človeškemu bogastvu, temveč tudi svoji božanski in
človeški moči. Kaj je bolj krhkega in majhnega od male svete hostije? Pa ne le
sveta hostija sama, temveč vsak njen majhen drobec je celotni evharistični
Jezus! Kakšna revščina in kakšna krhkost! Prav v moči te revščine in krhkosti
pa je Jezus v Cerkvi in na vsem svetu sebe napravil za najbolj nebogljenega. V
svojem evharističnem stanju je božji Sin razodel in izvršil svoje najgloblje
samoponižanje (prim. Flp 2,7). 
V
Cerkvi na splošno obstaja takšna bogoslužna praksa ravnanja z evharističnim
Kristusovim telesom pri obhajilnem obredu, ki med deljenjem obhajila razkriva
neverjeten minimalizem v zunanjem izražanju češčenja, zaskrbljujočo
brezbrižnost glede drobcev svete hostije in nerazumljivo brezbrižnost do ranljivosti
(to pomeni nebogljenosti) posvečene hostije, kar dokazuje vse bolj razširjeni
pojav ropa posvečenih hostij. Omenjena praksa je v tem, da se sveto obhajilo
deli na roke in stoje, brez jasnega dejanja češčenja. Gre za prakso, ki je v
splošnem privedla do tega obsodbe vrednega obnašanja v odnosu do evharističnega
Jezusa. Gre za resnično najglobljo rano na skrivnostnem Kristusovem Telesu, to
je v Cerkvi naših dni, saj se je pozabilo na pravice najbolj ubogega,
najšibkejšega in najbolj nebogljenega v nedrjih Cerkve. 
To
zapostavljanje pravic evharističnega Jezusa je včasih zabrisano s privilegirano
pozornostjo do materialno ubogih v družbi. Zagotavljanje pravic ubogih nedvomno
zaseda prvovrstno mesto, vendar pa bi bilo to zagotavljanje veliko bolj
verodostojno in v božjih očeh zaslužno, če bi obenem goreče in ljubeznivo
skrbeli za obrambo evharističnega Jezusa, saj je v naših dneh pravi on tisti
ubožec, najšibkejši, najbolj nebogljen v trenutku deljenja svetega obhajila.
Zdi
se, da dejstvo, da se je Jezus, večni Bog in pravi človek, naredil majhnega in
krhkega v sveti hostiji, dopušča neformalno in brezbrižno ravnanje z njim v
sveti hostiji. Vera pa nas uči, da bolj ko je majhen, krhek in nebogljen,
toliko več češčenja in tenkočutnosti v ravnanju zahteva. Marija, Božja mati,
apostoli in vsi sveti so nas skozi dve tisočletji krščanstva učili, kako močno
nas zavezuje ta resnica. Sv. Frančišek Asiški, zavetnik ubogih par excellence,
je v odnosu do učlovečenega Boga posegal po tako pretanjenem češčenju, da je
zelo zbrano častil same strani evangeljske knjige, rekoč: »Opominjam vse svoje brate in jih spodbujam v Kristusu, da jih,
kjerkoli bodo našli zapisane božje besede, kolikor morejo, častijo, in, kolikor
jih zadeva, če niso dobro shranjene ali ležijo površno razmetane na kakem
mestu, poberejo in jih položijo na ugledno mesto ter tako v njegovih besedah
počastijo Gospoda, ki jih je izrekel. Mnoge reči so namreč posvečene po božjih
besedah in v moči Kristusovih besed se vrši oltarni zakrament.«
(Pismo
celotnemu redu, 4. pogl.) 
Zakramentalna
navzočnost Kristusa pod evharističnima podobama je veliko odličnejša od njegove
navzočnosti v sveti knjigi, zato bi morale toliko odličnejše biti časti, ki jih
namenjamo njegovemu zakramentalnemu Telesu, kakor je pretanjeno opozarjal sv.
Frančišek: »Zatorej vse vas, bratje,
rotim, poljubljajoč vam noge in z vso ljubeznijo, ki sem je zmožen, da
izkazujete, kolikor le morete, vso spoštljivost in čast presvetemu telesu in
krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, v katerem so bile vse stvari, ki so na
nebu in na zemlji, pomirjene in spravljene z vsemogočnim Bogom.«
(Pismo
celotnemu redu, 1. pogl.) »Prosim vas,
bolj kot bi to počel zase, da rotite ponižno, a z odločnostjo cerkvene može, da
bi presveto telo in kri Gospoda Jezusa Kristusa častili bolj, kot vsako drugo
stvar na svetu, kakor tudi, da bi častili njegovo ime in besede, s katerimi je
posvečeno njegovo telo. Naj ga drugim delijo s pobožnostjo in preudarnostjo. Ko
pa presveto telo duhovnik na oltarju posveti, naj vse ljudstvo kleče daje
hvalo, slavo in čast Gospodu, živemu in pravemu Bogu.«
(Pismo vsem
gvardijanom) 
Te
goreče besede svetega ubožca naj tudi v naših dneh odzvanjajo v Cerkvi kot
ponižna prošnja svojim pastirjem, da bi dejansko in učinkovito pripomogli k
temu, da bi bilo Kristusovo evharistično telo deležno dolžne časti in kar
največje pozornosti med delitvijo svetega obhajila. Naj se tudi, kolikor je le
mogoče, onemogoči izgubo tudi najmanjšega evharističnega drobca, kakor naj se
prav tako onemogoči tatvino posvečenih hostij. Proseči glas svetega Frančiška
danes odzvanja po ustih številnih preprostih vernikov, ki jim preveč vsakdanji,
nevarni in manj sveti izgled obhajila stoje in na roko povzroča žalost in
bolečino. Žal pa glas malih ljubiteljev evharistije nima takšne zaslombe, da bi
bil slišan, saj je glas cerkveno-klerikalnega establishmenta precej močnejši in zato ta glas šibkih zaduši. S to
knjižico, ki jo je napisal škof, skušamo dati glas številnim in tihim malim
ljudem v Cerkvi, ki želijo braniti njega, ki je v naših dneh najrevnejši,
najslabotnejši in najbolj nebogljen – evharistični Jezus. 
Bog
daj, da bi Cerkev današnjih dni poslušala glas sv. Frančiška in malih
ljubiteljev evharističnega Jezusa in da bi posledično izdala neko bogoslužno
normo, po kateri bi se počasi opuščala praksa obhajila na roko, vse dokler ne
bi ta praksa sčasoma v celoti izginila. Tako bi v vse več cerkvah katoliškega
sveta verniki evharističnega Jezusa prejeli tako, da bi ga častili in bi
klečali ter bi se pustili nahraniti tako, da bi odprli usta kakor otroci. Tako
bi v največji možni meri preprečili izgubo tudi najmanjšega drobca posvečenega
kruha, kakor tudi krajo posvečenih hostij. Takšen stvaren ukrep Cerkve bi
predstavljal eno od najpomembnejših, kakor tudi njenih najkonkretnejših dejanj,
skladnih z besedami, ki jih je Kristus namenil sv. Frančišku Asiškemu: »Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo!« (sv.
Bonaventura, Legenda Minor, lectio 5) 

Začasno obvestilo: Vse knjige bi že morale prispeti. Če kdo ni dobil paketa naj se oglasi in mu bo še enkrat poslan.