Velikonočno darilo bralcem: Molitvenik


Ob največjem prazniku
podarjamo bralcem krasen molitvenik. Večina molitev je iz molitvenika Večna
molitev pred Jezusom v Zakramentu ljubezni. Kakor pri Križevem potu (postno darilo) omenjeno,
gre za zelo uspešen molitvenik, ki je nastal po nemški predlogi. Med leti 1895
in 1947 je izšel v enajstih ponatisih. Manjši del je iz molitvenika Večno
življenje, ki ga je napisal Gregorij Pečjak. Tudi ta molitvenik je izšel v
veliko ponatisih.
Vsem bralcem bloga želimo
duhovno plodovito branje ter dobro pripravo na Veliko noč.
Da bi pokazali globino in moč molitev lahko izpostavimo eno, Zahvalo za ustanovitev svete maše, kjer med drugim beremo:
»Krepčaj, Gospod, Svoje
služabnike v boju za Tvoje kraljestvo, pomagaj jim, da pridobijo Tebi Križanemu
veliko duš ter da uklonijo ves svet blaženemu znamenju svetega Križa!«
Za ogled in prenos kliknite na sliko!
https://drive.google.com/file/d/0BzspuvtTSZ6Rb2Juenp3dVZlMG8/view?usp=sharing