Kristus je vstal!

Velikonočna vigilija, Trst, april 2015