Odnos do Boga opredeljuje vera. Vero opredeljujeta zvestoba in tveganje.


V Svetem pismu obstaja
odlomek, ob katerem nihče ne more ostati ravnodušen. Gre za dejanje Abrahama,
ko se po pristanku na ukaz Vsemogočnega odloči žrtvovati svojega dolgo
pričakovanega in edinega sina, sina, ki ga je njemu in njegovi ostareli ženi Sari
podaril sam Bog. Pri tem se lahko nemudoma pojavi vprašanje, ali je Bog res tako krut, da hoče človeku
odvzeti tisto, kar mu je najdražje.
Da bi Abraham izpolnil
zahtevo Boga, se je odpravil na tri dni dolgo pot do gore Morija, kjer se je
žrtvovanje moralo zgoditi. Biblijsko poročilo ne pove ničesar o njegovih
občutjih ali morebitnih dvomih, temveč govori o nečem, kar se je nedvomno
zgodilo – o Abrahamovem pritrdilnem odgovoru, o njegovem zaupanju v Boga, v
katerega oblasti sta tako življenje kot smrt. Abrahamovo zaupanje, ki bi ga sodobni katolik najraje razglasil za
fanatično, presega človeškemu razumu
dojemljive kategorije. Abrahamovo zaupanje predstavlja posebno obliko odnosa –
to je vero.
Ko je Abraham nad Izakom
dvignil roko, v kateri je držal nož, da bi ga zaklal, se mu je iz nebes oglasil
Bog, ki se je prepričal o zvestobi svojega izbranca. »Ne izteguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar, kajti zdaj
vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.

Abraham je povzdignil oči
in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v
grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev
namesto svojega sina.«
(Gen 22,12–13). Bog se o Abrahamovi zvestobi ni samo prepričal in nato rešil Izaka,
ampak je zvestobo tudi nagradil.
»Ker
si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares
obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in
kakor pesek, ki je na morskem bregu. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata
svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na
zemlji, ker si poslušal moj glas.«
(Gen 22,16–18)
Abraham
ni le veroval v obstoj Boga, njemu je tudi verjel, vanj zaupal.

Ker je vanj zaupal, vanj ni dvomil. Zaupanje ga je privedlo do tega, da je sebe
celega daroval Bogu in bil zanj pripravljen storiti karkoli. Ker je vanj zaupal, je verjel, da Bog ne njemu ne njegovim ljubljenim
nikoli ne bo storil česa slabega.
Za Abrahama Bog ni bil le tisti, ki ga
blagoslavlja in mu pomaga, ne le tisti, ki je del njegovega življenja, ampak
življenje samo. Njegovo ravnanje ga je
povzdignilo v »očeta vere«
, prvaka in vzora za vse tiste, ki želijo Bogu
zaupati in mu služiti, s tem pa tudi prvaka novega ljudstva, nove vrste
človeštva, ki je pozneje, s pričetkom Nove zaveze svojo dopolnitev doživelo v
Cerkvi, skrivnostnem Kristusovem telesu. Nauk zgodbe o Abrahamu in Izaku je
naslednji: ko je človek Bogu pripravljen
izročiti vse, si tudi Bog ne pomišlja obilno deliti svojih darov

Darovalec namreč čaka na pripravljenega prejemnika, na človeka, ki Darovalcu
res zaupa in si želi darov, ki so po previdnosti istega Darovalca resnično
koristni. V kolikor Bogu nismo pripravljeni izročiti vsega, se obenem zapiramo
pred njegovimi darovi, darovi, kakršnih ne more podariti nihče izmed ljudi,
temveč le Bog. 
Vere
ni brez tveganja.
Kjer je vse premišljeno, načrtovano in
zamejeno, tam za vero ni prostora. Človek, ki zaupa le sebi in Boga pogojuje s
svojimi željami, načrti in predstavami, ni verujoč človek. Takšen človek Boga
kvečjemu izsiljuje in si ga tako želi podrediti. Na tak način deluje proti
Bogu, bogokletno. Vera s svojim sestavnim delom tveganja človeku sicer povzroča
notranjo napetost, posebne vrste negotovost, vendar v njegovo življenjsko
izkušnjo vnaša nekaj novega in edinstvenega – vnaša namreč tisto zdravo
napetost med nujnim lastnim trudom na eni strani in ponižnostjo pred
Gospodarjem življenja in smrti na drugi. Vera
je tista, ki človeka dela uravnovešenega, tista, ki človeški svet združuje z
nebeškim
, minljivo in nepopolno z večnim in popolnim. Po Abrahamovem zgledu
je mogoče do vere priti s tem, da lastne želje, načrte in predstave ne jemljemo
za absolutne, ampak jih jemljemo kot sredstva, kot začasne postaje, po katerih
nas Bog nagovarja in očiščuje vsakršne zmote ali sebičnosti. 
Preseganje omenjene
napetosti oziroma negotovosti je mogoče le v stanovitnem zaupanju v božjo
previdnost. Gre za pot izpolnjevanja
božjih zapovedi, pot molitve, evharistije, dobrih del, mrtvičenja in vestnega
opravljanja stanovskih dolžnosti.
Pot vere kot tveganja in hkrati zaupanja
mora biti vpeta v okoliščine vsakdanjega življenja, iz nje mora veti zavest, da
med lastnim življenjem in božjo previdnostjo ni mogoče delati ločnic. Vera resda presega človeško omejenost in jo
povezuje z nebesi, a je istočasno nujna prvina vsakdanjosti, je že vsakdanjost
sama
, in sicer kot njena sol, kot začimba, ki vsakdanjosti daje okus. Za
iskreno verujočega človeka vera ni nekaj posebnega ali izrednega, ampak
normalnega.
V kolikor iskrena vera
predpostavlja zaupanje in tveganje, predpostavlja tudi posamezno osebo kot
tako, v vsej svoji celostnosti, brez kakršne koli deljene zvestobe, sumničenja
ali »rezervnih načrtov«. Vera je iskrena
oziroma celostna ali pa je ni!
Bog človeka kliče, ker ga želi odrešiti in
osrečiti. Odrešitve in osrečitve pa človek ne more doseči, če se pred Bogom
zapira. Ni dovolj v Boga verovati, ampak vanj tudi verjeti, mu zaupati. Bog nas ne kliče zato, da bi od nas dobil
nekaj, čemur bi se lahko odpovedali, pač pa zato, da bi brez deljene zvestobe
pogumno skočili v njegov očetovski objem.
Za Psalmistom lahko ponovimo in
si zapomnimo naslednje: »Zakaj nad klavno
daritvijo nimaš veselja, če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
Moja
daritev Bogu je potrt duh, potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš… Sedaj
boš imel veselje nad daritvami pravičnosti, nad žgalno in celostno daritvijo.«

(Ps 51,18–19, 21)