Posvečenja v Franciji: 4% vernikov, 18% novomašnikov


Francoska škofovska konferenca je, kakor vsako leto, izdala izjavo ob duhovniških posvečenjih.
Leta 2014 je za škofijske
duhovnike bilo posvečenih 82 duhovnikov, kar je najmanj po letu 2006.
– 82 leta 2014
– 92 leta 2013
– 97 leta 2012
– 109 leta 2011
– 96 leta 2010
– 89 leta 2009
– 98 leta 2008
– 101 leta 2007
– 68 leta 2006
– 98 leta 2005
Povprečje zadnjih let je 93
posvečenj letno. Lani je bilo v diakone posvečeno le 76 mož, ki naj bi postali
duhovniki letos. Daleč od kake prenove. Zadnje statistike »La Croix« predvidevajo, da bo
leta 2024 v Franciji 4257 aktivnih duhovnikov v primerjavi s 5806 današnjih
(pod 75 let). To je skoraj četrtina manj. Ne smemo pozabiti niti na starostno
strukturo. To bodo večinoma stari in zelo stari duhovniki, ki bodo potrebni
oskrbovanja.
Trenutno v Franciji študira v
škofijskih semeniščih 664 bodočih duhovnikov. Vsi gotovo ne bodo posvečeni. Tudi v septembru ne pričakujejo
kakega navala v semenišča, zaradi domnevnega »Frančiškovega
efekta«.
To je tudi prvo leto, ko
Francoska škofovska konferenca v svojih statistikah zajema skupine pod okriljem
Ecclesia Dei (tiste, ki mašujejo izključno po tradicionalnem obredu). Zajema pa samo
tiste, ki so bili posvečeni v Franciji in ne v tujini za delovanje v Franciji. Regularni
kanoniki Božje Matere(2), Bratovščina sv. Petra (4) in Inštitut dobrega
pastirja (3).
Izven Francije so bili za
Francijo posvečeni še v Inštitutu Kristusa Kralja Najvišjega duhovnika (4).
Da bi bila primerjava točnejša, »Paix
Liturgique« v statistike, nanašajoče se na Ecclesia Dei, ne šteje posvečenj
tistih duhovnikov, ki ne bodo delovali podobno kot škofijski duhovniki. Gre,
preprosto povedano, za duhovnike, ki živijo v samostanih (Benediktinci božje
Matere, Menihi svetega Vincenca Ferriera,…). Iz tega sledi, da je število letnih
posvečenj za tradicionalni obred nekoliko večje.
Posvečenja po tradicionalnem obredu v Franciji so bila:
– 11 duhovnikov za Ecclesia Dei in podobne skupine: FSSP 3,
Misjonarji božje milosti 2, Inštitut dobrega pastirja 1, Inštitut Kristusa
Kralja Najvišjega duhovnika 4, škofije: 1
– Duhovniška bratovščina svetega Pija X.: 7
Skupaj torej 18 duhovnikov za tradicionalni obred.
Kratka primerjava
Letos je bilo razmerje 82% za
redno in 18% za izredno obliko (18 duhovnikov od skupno 100; skupaj z redovniki
gre številka do 140).
V zadnjih petih letih je bilo za
tradicionalno mašo posvečenih 84 duhovnikov od skupaj 570 škofijskih duhovnih
poklicev, torej 14,7 %.
Številke so zelo majhne. Francija
ima 32 krat več prebivalcev kot Slovenija. V Sloveniji je bilo posvečenj 7, proporcionalno
bi jih moralo biti v Franciji 224. To seveda ne pomeni, da smo v Sloveniji
lahko zadovoljni. Da bi lahko bili, bi moralo biti v Sloveniji letno posvečenih
vsaj 50 duhovnikov, v Franciji pa skoraj 700, kar se je že dogajalo v boljših
časih.
Številke so za »tradicijo«
stabilne in se celo povečujejo, medtem ko so napovedi za škofijske duhovnike
slabe. Potrebno je povedati tudi to, da teh 15 odstotkov poklicev ustvari 4
odstotke vernikov, ki imajo nedeljski dostop do tradicionalne latinske maše. To
veliko pove o zdravih, mladih ter duhovno močnih župnijah. Statistično bi bilo,
če bi polovica vernikov imela dostop do tradicionalne liturgije, posvečenj samo
iz njihovih vrst kar 225.  Z gotovostjo lahko
trdimo, da bi večje vključevanje in sprejemanje klasične liturgije v župnijah
pripomoglo k bistveno večjemu številu letih posvečenj. Glede na statistično dokazljivo padanje in staranje števila duhovnikov v Franciji in na redno povečevanje posvečenj tradicionalnih duhovnikov bodo slednji leta 2033 presegli število svojih modernejših sobratov. To je čez manj kot 20 let.
Molimo torej za večje
vključevanje tradicionalne liturgije v župnijsko in splošno cerkveno življenje,
tako v Franciji kakor pri nas. Duhovne dobrine take odprtosti bi bile kaj hitro
vidne.