Ob koncu leta


Po miru božičnega
praznika novo leto kar kliče po načrtovanju in preverjanju dosedanjega dela. Še
danes mi po glavi hodijo besede župnika, ki je letos na četrto adventno pridigal
o sv. Janezu Krsniku. O tistem, ki je izgubil glavo, ker ni poznal »novega
usmiljenja« Kasperjevega kova. Rekel je nekaj takega: »Kaj je ljubezen?
Ljubezen je trajno žrtvovanje samega sebe za Boga in bližnjega.« 

Kljub stalnemu in
kakovostnemu delu za blog se je letos naše delo začelo s težavami. Začetno
negotovost je dokončno pokopal žled, ki je zamrznil prvo sveto mašo, ki smo jo
bili pripravljeni organizirati. Nato smo se končno odločili in po precejšnjem
trudu pripravili prvo javno tradicionalno sveto mašo v Ljubljani, darovano v
času po izdaji motu propria Summorum
Pontificum
. Bilo je konec junija. Od takrat do danes smo v Dravljah
organizirali štiri tradicionalne latinske maše. Dve od teh sta bili peti (missa cantata), dve pa brani ali tihi (missa lecta) s spremljajočim petjem.
Šele nazadnje je končno maševal duhovnik, prihajajoč iz ene od slovenskih
škofij. 
Blog je v tem času obratoval
po načrtih in se ustavil pri 105 objavah. Izpostaviti velja naše pisanje o
izredni sinodi o družini, vrednem prejemanju svetega obhajila in nekaj člankov,
ki so se dotikali domačih tem ter grehov Sodome. 
Poseben uspeh je izdaja
novih malih misalov za ljudstvo, Pijevega
katekizma
in priročnika za ministrante.
Kako naprej? Gotovo bo
letos še potrebno pisati o sinodi in z njo povezanimi temami. Blog bo nadalje
deloval nespremenjeno.
…luč v razsvetljenje poganov…

Svete maše bomo
organizirali dalje in skušali pomagati tudi ostalim laikom ali duhovnikom, da
jih organizirajo iz svojega naslova.

Načrtovani projekti so tečaj
ministriranja, izdaja priročnika za zakristane, izdaja otroških katekizmov in
morda prevod kake knjige.
Ne glede na vloženo delo
in rezultate, je osnovno poslanstvo bloga že bilo doseženo. Gre za prebitje
železnega zidu tišine o sveti tradiciji rimske Cerkve. Krizo žensk lahko na
kratko opredelimo z izjavo, da jim v odraščanju skoraj nikoli ni bila
predstavljena lepota materinstva in poročenosti. Krizo duhovništva pa s tem, da
duhovnikom v zadnjih desetletjih nikoli ni bil predstavljen zaklad izročila.
Nadaljevanje in uspeh
našega dela je odvisen tudi od finančnih sredstev. Tako vsem, ki vam je naše
delo pri srcu, a se ne zmorete aktivno vključiti vanj, dajemo možnost, da nam
pomagate s sadovi lastnega dela. 

Za vse člane in
dobrotnike Juventutem Slovenija bo 8. januarja v župniji Mala Nedelja darovana
sveta maša po rimskem misalu sv. Janeza XXIII. Duhovnih sadov te svete daritve
postanete deležni tako, da nam pomagate, kakor morete, tako denarno kakor
molitveno.

Ad maiorem Dei gloriam!