Gledati proti vzhodu


V spodnjih vrsticah sledi
prevod poslanice škofa Jamesa Conleya (Lincoln, Nebraska, ZDA), ki jo je ob
letošnjem pričakovanju božičnega praznika namenil zaupani mu čredi. Posebej je
izpostavljena misel o simbolnem pomenu tradicionalne liturgične usmeritve (tako
mašnika kot ljudstva) v smeri vzhoda, ad
orientem
. Izvirnik je dostopen na uradni spletni strani škofije v Lincolnu:
KLIK
Jezus Kristus se bo na
zemljo vrnil v slavi.
Ne vemo, kdaj se bo
vrnil. Toda Kristus nam je obljubil, da se bo vrnil v slavi, »kakor luč, ki
prihaja z vzhoda«, da bi božji načrt odrešitve pripeljal k svoji dopolnitvi. 
Leta 2009 je Edward
Slattery, škof Tulse v Oklahomi, rekel, da se je »mrak pred odrešitvijo že
razkrojil, a sonce – Kristus sam – na nebo še ni vzšlo«.
V zgodnji Cerkvi so
kristjani pričakovali, da bo Kristus prišel kmalu – vsak čas. Šlo je za upajoče
pričakovanje. Zgodnji kristjani so bili budni – ozirali so se v nebo proti
vzhodu, da bi pričakali Kristusa. Ker pa niso vedeli, kdaj bo prišel, so
evangelij oznanjali z nujnostjo in navdušenjem, in sicer v upanju, da bodo prinesli
besedo odrešenja še pred Kristusovo vrnitvijo.
Že skoraj dva tisoč let
je od takrat, ko je Kristus odšel v nebesa. Pozabiti, da se bo zopet vrnil na
zemljo, je tako postalo lažje. Lažje je postalo pozabiti, da moramo čakati, da
moramo opazovati in biti pripravljeni.
V adventnem času, ko se
spominjamo Kristusovega učlovečenja ob božiču, smo opozorjeni, da moramo biti
pripravljeni na Kristusov prihod. V letošnjem evangeliju za prvo adventno
nedeljo, 30. novembra, nam Kristus, svojim učencem, govori, naj »bomo čuječi«.
»Ne veste namreč, kdaj bo
prišel hišni gospodar,« pravi Jezus. »Naj ne pride nepričakovano in vas najde
speče.«
Vemo, da Kristus prihaja
vsakič, ko obhajamo sveto mašno žrtev. Pri sveti maši prisostvujemo žrtvi na
Kalvariji in veselju nad Kristusovo slavo v nebesih. Poleg tega pa si kličemo v
spomin, da se bo Kristus vrnil, kličemo si v spomin, naj opazujemo, naj bomo
oprezni, naj ga pričakujemo in bomo nanj pripravljeni. 
Maša je napolnjena s
simbolizmom. Duhovniška oblačila nas spominjajo na dostojanstvo Kristusa
Kralja. Na prsi se trkamo, glave sklanjamo in kolena upogibamo zato, da se
spominjamo svoje grešnosti, božjega usmiljenja in njegove slave. Način, kako
stojimo, sedimo in klečimo, nas pri maši spominja na večni načrt, ki ga nam je
namenil Bog.
Od davnine so bili
kristjani med sveto mašno žrtvijo obrnjeni v smeri vzhoda, da bi se spominjali,
naj ne nehajo čakati na Kristusa. Duhovnik in ljudstvo so bili skupaj obrnjeni
v smeri vzhoda, čakajoč na Kristusa in ozirajoč se vanj. Tudi v cerkvah, ki niso
bile obrnjene proti vzhodu, sta duhovnik in ljudstvo pri maši skupaj gledala
Kristusa na razpelu, oltarju in tabernaklju, da bi si v spomin vtisnila
pomembnost čuječnosti pred njegovim prihodom. Simbolizem duhovnika in ljudstva,
ki sta obrnjena ad orientem – proti
vzhodu – je starodavni opomnik Kristusovega prihoda.
V zadnjem času je postalo
sprejeto, da sta med sveto mašni žrtvijo duhovnik in ljudstvo obrnjena drug
proti drugemu. Duhovnik stoji za oltarjem, ko posveča evharistijo, in je tako
obrnjen v smeri ljudstva. Ljudje med molitvijo vidijo duhovnikov obraz, on pa
vidi njihove obraze. Tudi tak položaj ima lahko pomemben simbolni značaj. Lahko
nas spominja na to, da smo skupnost – eno telo v Kristusu. Lahko nas spominja
na to, naj bo evharistija, središče naše zbrane skupnosti, tudi središče naših
družin in življenj.
Toda simbolizem skupnega gledanja
v isto smer in čakanja na Kristusa je bogat, zgodovinsko častitljiv in
pomemben. Posebno v času adventa, ko pričakujemo Gospodov prihod je skupna
usmerjenosti proti vzhodu – tudi simbolična skupna zazrtost v Kristusa na
oltarju ali na razpelu – pomembna priča Kristusovemu skorajšnjemu prihodu.
Danes, v času, ko je lahko pozabiti na to, da bo Kristus prišel – in je obenem
lahko biti mlačen v našem duhovnem življenju in delih evangelizacije –
potrebujemo opomnike, ki kažejo, da bo Kristus prišel.
Na adventne nedelje bodo
duhovniki v stolnici Vstalega Kristusa maševali ad orientem. Skupaj z božjim ljudstvom bo duhovnik usmerjen k
oltarju in razpelu. Ko bom sam na božič obhajal polnočno mašo, bom prav tako
maševal ad orientem. To je mogoče
storiti tudi po ostalih župnijah lincolnske škofije. 
V mašni usmeritvi ad orientem se duhovnik ne obrača proč
od ljudstva. On je skupaj z njim – med njimi in vodeč jih – obrnjen h Kristusu
in čakajoč na njegov prihod. 
»Bodite čuječi,« govori
Kristus. »Bodite oprezni! Ne veste namreč, kdaj bo prišel čas.« Ne vemo, kdaj
bo prišel čas, ko se bo Kristus vrnil. Vemo pa, da moramo nanj čakati. Bodimo
skupaj »obrnjeni proti vzhodu«, čakajoč Kristusa v sveti mašni žrtvi in v naših
življenjih.