Čestitke in molitev za novega nadškofa

Njegova svetost papež Frančišek je danes, na god svetega
Frančiška Asiškega, za novega nadškofa ljubljanskega imenoval patra Staneta
Zoreta iz reda manjših bratov. Novoimenovanemu nadškofu ob tem čestitamo in
kličemo Božjega blagoslova; naj bo ponižen, blag in dobrohoten  pastir zaupanemu ljudstvu, predvsem pa pravi
služabnik Najvišjega, ki ga je tudi poklical v to službo. 
Oremus pro antistite nostro Stanislavo;
stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui.
 Molitev za škofa

Gospod Bog, svoje služabnika Stanislava  si izbral, da kot naslednik apostolov vodi tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen
****
Jezus, dobri pastir in vodnik naših duš! Spomni se vrhovnega pastirja naše škofije. Dal si mu Svetega Duha, Duha resnice. Gospod, posveti ga v resnici. Naj bo skrben varuh svojim vernikom, ki so mu v Svetem Duhu izročeni. Gospod, daj mu razumnost, ljubezen in srčnost v sveti službi. Pošlji mu zvestih sodelavcev v tvojem vinogradu, da bodo mnogo duš pripeljali k tvojemu Srcu. Daj da bo pastir po tvojem zgledu in da bo živel samo za svojo sveto službo.
Naj tistim, čez katere je postavljen, z besedo in dejanjem koristi in tako z ljudstvom, ki mu je izročeno, doseže večno življenje.
Naj se uresničuje v naši škofiji tvoja velikoduhovniška molitev: da bomo s škofom vsi eno, kakor sta ti in tvoj Oče eno. Amen.