Marijini apostoli


Goreč ogenj služabnikov Gospodovih bodo, ki vžgo
povsod ogenj božje ljubezni: ostre puščice bodo v rokah mogočne Marije, da bo
uničevala z njimi sovražnike.
V ustih bodo imeli dvorezen meč besede božje, na
rami krvavo zastavo s križem, v desnici križ, v levici rožni venec, v srcu
najsvetejši imeni Jezus in Marija in skromnost ter zatajevanje Kristusovo v
vsem svojem obnašanju.
To so veliki možje, ki nastopijo, kakor smo že
povedali, ob koncu sveta in ki jih bo vzgojila Marija na povelje Najvišjega, da
razširi svoje kraljestvo nad onim brezbožnežev, malikovalcev in mohamedancev.
sv.
Ludvik Marija Grinjon Montfortski, Traktat o pravi pobožnosti do device Marije
Marija,
Kraljica src: nauk blaženega Grinjona Montfortskega o pravi pobožnosti do
Matere božje, Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1917, 54-57