Tradicionalna sveta spoved: štirje razlogi čemu milost zakramenta svete pokore prejemati kleče v spovednici


Mnoge cerkve po
svetu, pa tudi že v Sloveniji, spovedancu več ne omogočajo možnosti, da bi se
spovedal v spovednici za mrežo in kleče. Edina možnost zato preostaja sede in
iz oči v oči z duhovnikom. To je napačno in tu podajamo nekaj argumentov, zakaj
je temu tako.
SPOVEDOVANJE ZA
MREŽO V SPOVEDNICI  JE NAJBOLJ PRIMERNO
IN IMA PREDNOST PRED GLEDANJEM IZ OČI V OČI
I. ZADREGA in SRAMOTA
GREHA
Ko gremo k
spovedi, je dovolj težko že to, da priznamo sramotne grehe duhovniku, vendar pa
se v še večji zadregi znajdemo, ko moramo grehe povedati spovedniku v obraz. Tu
je potrebno poudariti, da se spovedujemo Bogu samemu in ne spovedniku. Ta sicer
deluje po božji milosti, še več, v Kristusovem imenu in osebi (in persona Christi – KKC 1441-1442), pa vendar nam sam po sebi ne more
odvezati grehov; to lahko stori le v moči posvečenja, ki ga je kot duhovnik
prejel.
II. ANONIMNOST
Ko skesan človek
želi priznati svoje grehe in tako po odvezi (absoluciji) in božjem usmiljenju
ponovno dobiti večno življenje, ima pravico do anonimnosti, da ga spovednik ne
(pre)pozna. Spovedancu (penitentu)  to
omogoča tudi svobodnejši občutek pri priznavanju svojih grehov. Če duhovnik
pozna penitenta, se ta počuti nekako sojenega, in sicer vedno, ko se sreča s
spovednikom tudi izven spovednice, saj meni, da si je spovednik zapomnil vse njegove
najsramotnejše grehe.
III. PRAVICA
Ko duhovnik ne
pozna osebe, ki jo spoveduje, je osvobojen človeške  subjektivne presoje in je tako s spovedancem lahko
bolj odkrit in direkten glede resnosti njegovih grehov. Tako lahko spovedniki
vsem ljudem za enake grehe naložijo enako pokoro in jih enako poučujejo o
Resnici, saj so osvobojeni človeške šibkosti. Če pa spovednik pozna nekoga, ki
ga spoveduje, je neredko v stiski zaradi izbire primernih besed in pokore, da tako
morda ne bi bil prestrog in tako izgubil priljubljenost pri vernikih. Pred očmi
je namreč vselej potrebno imeti dejstvo, da je teža greha vedno enaka ne glede
na to, kdo se je z grehom odmaknil od Boga. Čeprav se spovedancem določena
dejanja dandanes ne zdijo (več) grešna, je prav in potrebno, da spovednik
spovedanca vedno opominja o resnosti njegovih prestopkov (denimo danes pereči
temi uporabe zaščitnih sredstev proti zanositvi in onaniranje, ki sta vedno bil in sta grešni,
celo smrtni!).
IV. VARNOST 
Tudi duhovniki
so samo ljudje. Ko se penitent spoveduje izven spovednice, je duhovniku ves čas
na očeh in lahko tudi fizično preblizu, kar lahko pri obeh vzbudi skušnjave. Za
dobro spovednika in spovedanca je torej mreža v spovednici primerno varovalo in
hkrati opomin.
KLEČANJE PRI
SVETI SPOVEDI JE PRECEJ BOLJ POMENLJIVO KOT LE SEDENJE
I. KES in
OBŽALOVANJE
Klečanje je
izraz obžalovanja in kesanja. Je najprimernejša oblika, ki na zunaj izraža
notranje razpoloženje nekoga, ki mu je zares žal slabih dejanj, ki jih je
zagrešil proti Bogu in drugim.
II. PONIŽNOST
Dandanes smo
tako ponosni, večkrat celo oholi in sebe ves čas opravičujemo. Ko pristopimo k
sveti spovedi, zakramentu usmiljenja, moramo na vsak način svoj ponos pustiti
pred spovednico in nato v največji ponižnosti izpovedati naše prestopke zoper
Boga, sebe in bližnje. Klečanje to ponižnost kar najpripravneje izraža.
III.  RESNOST IN TEŽA NAŠIH GREHOV
Ker pri sveti
spovedi mnogi sedijo in so tako udobno nameščeni, jo kmalu primerjajo ali celo
zamenjujejo s popolnoma navadnimi pogovori, četudi duhovne narave, kar pa je
daleč od resnice o tem, kaj sveta spoved oziroma zakrament svete pokore sploh
je.  Pri tem je potrebno poudariti, da
lahko vsa ta lahkomiselnost in brezbrižnost, posledično privede (in to se že
dogaja!) do izgube občutka za resnost napak in grehov.
IV. PRAKTIČNOST
Kadar se
penitent spoveduje za mrežo v spovednici iz naslova zasebnosti in kadar pri
spovedi kleči, je blizu okenca in ga spovednik tako lahko dobro razume, ker pa
je nenazadnje tudi eden izmed pogojev za dobro opravljeno spoved.  Izjemnega pomena je tudi to, da nihče, razen
seveda duhovnika, ne more slišati spovedi. 
Le z vero v to, da ga nihče ne more slišati, lahko spovedanec popolnoma
in brez strahu, razen pred božjo kaznijo, prizna svojo krivdo in grehe. Bogu
hvala, če imamo tudi tehnično možnost brez zadržkov odpreti svoja srca
usmiljenemu Gospodu preko duhovnika. V spovednico vstopimo potrti in obteženi,
izstopimo pa oproščeni in svobodni vezi greha. Kakšna milost, mar ne?